Toegangsdienst educatieve content

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
View
ROSA
Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen. (Requirement) Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributie en Toegang Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen, leerkrachten, vestigingen en school. (Requirement) EDEXML Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender. (ApplicationComponent) DirecteToegang Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie ApplicationComponent Toegangsdienst educatieve content RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 13-06-2021 19:05:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2021 19:05:32 CEST
Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
ROSA
ApplicationComponent Toegangsdienst educatieve content Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributie en Toegang Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Private dients waarin bestellen/leveren van leermiddelen wordt geregeld enerzijds en anderzijds het bieden van toegang tot lesmateriaal van enkele grote uitgevers en distributeurs (verenigd in SBDL). (ApplicationComponent) Edu-iX Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen. (Requirement) Certificeringssc- hema informatiebeveili- ging en privacy ROSA ApplicationService Toegang bieden tot digitaal leermateriaal Wikiwijs leermiddelenplein is een onderwijsplatform dat leermiddelen centraal beschikbaar stelt voor scholen. Scholen vinden daar een mix van vooral open (digitaal) lesmateriaal, instructies voor het gebruik ervan en informatie over lesmethodes. (ApplicationComponent) Wikiwijs leermiddelenplei- n Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender. (ApplicationComponent) DirecteToegang Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen, leerkrachten, vestigingen en school. (Requirement) EDEXML InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 13-06-2021 19:05:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2021 19:05:33 CEST


Details Toegangsdienst educatieve content
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-c24798c0-e962-4509-8f3d-e109e3e87351
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-c24798c0-e962-4509-8f3d-e109e3e87351
ArchiMate-model  : id-11900666-18b8-4fa0-a0ea-9545b2f0fa78
Label  : Toegangsdienst educatieve content