Beschikbaar stellen en verzamelen metadata

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Beschikbaar stellen en verzamelen metadata
Overzicht
Educatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld.
Beheerder  : Edustandaard
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO,Sector BVE,Sector HO
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/beschikbaar-stellen-en-verzamelen-metadata
Type  : Standaard
Toelichting  : Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang. * Vinden: NL-LOM, Content Prijs Informatie (CPI), Beschikbaar stellen en verzamelen metadata, Metadata opvragen (SRU) & Unieke persistente identifier (UPI) * Gebruiken: Afspelen educatieve content, Content packaging & Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) Deze afspraak maakt gebruik van de internationale specificatie OAI-PMH en geeft daar bovenop enkele afspraken voor invulling voor educatieve content. NL-LOM beschrijft metadata die via OAI-PMH kunnen worden verstuurd. Er is ook een afspraak om OAI-PMH te gebruiken binnen de onderzoekssector.

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door
View
ROSA
Educatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld. (Requirement) Beschikbaar stellen en verzamelen metadata Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering BusinessInteraction Educatieve contentketen Lijst van leermaterialen (ApplicationComponent) Leermiddelencatalo- gus Zorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content (ApplicationComponent) Metadataharvester Database met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een [[Leermiddelencatalogus]] en toegevoegd worden middels een [[Metadataharvester]] (ApplicationComponent) Repository educatieve content Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatievecontent Grouping KOI Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau Een Toets is afgestemd op een Leereenheid, en kan, wanneer het wordt ingezet bij een Onderwijsactiviteit, gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 07-03-2022 08:28:36 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 08:28:36 CET
Meer informatie
ROSA
Educatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld. (Requirement) Beschikbaar stellen en verzamelen metadata Database met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een [[Leermiddelencatalogus]] en toegevoegd worden middels een [[Metadataharvester]] (ApplicationComponent) Repository educatieve content Lijst van leermaterialen (ApplicationComponent) Leermiddelenc- atalogus Edurep gebruikt metadata om digitale lesmaterialen beter vindbaar te maken. Edurep is door Kennisnet ontwikkeld voor uitgevers, bibliotheken, onderwijsinstellingen, aanbieders van elo's en voor cultuur-maatschappelijke organisaties. Ook aanbieders van gepersonaliseerde leersystemen, catalogi en onderwijswebsites kunnen gebruikmaken van de educatieve database van Edurep. Gebruik is gratis. (ApplicationComponent) Edurep Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- ering Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatieve content Zorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content (ApplicationComponent) Metadataharv- ester BusinessInteraction Educatieve contentketen InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 07-03-2022 08:28:36 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 08:28:36 CET


Komt voor in andere modellen
Details Beschikbaar stellen en verzamelen metadata
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-c388b5dd-6f45-4cd1-adf0-3add38e9e24f
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-c388b5dd-6f45-4cd1-adf0-3add38e9e24f
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Beschikbaar stellen en verzamelen metadata