Ontwerpgebied

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Ontwerpgebied
Overzicht
Een aspect van ketensamenwerking waarvoor naast relevante overkoepelende architectuurprincipes ook specifieke ontwerpprincipes en ontwerpkaders van toepassing zijn.
Type  :  Metamodel
ROSA Begrippenkader  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/3cbe9816-60b2-498c-a002-6c3d242b20e6
Externe informatie  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/Ontwerpgebieden
Datum laatste wijziging  :  07-06-2023
Beschrijving laatste wijziging  :  Beschrijving in lijn gebracht met begrip uit ROSA Begrippenkader


Meer informatie
ROSA
Een aspect van ketensamenwerking waarvoor naast relevante overkoepelende architectuurprincipes ook specifieke ontwerpprincipes en ontwerpkaders van toepassing zijn. (Grouping) Ontwerpgebied Het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van het onderwijs. (Grouping) Gemeenschap- pelijke informatievoor- ziening Laag 1: Grondslagenlaag (onderdeel van het NORA Vijflaagsmodel); Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten. (Grouping) Grondslagenla- ag Normatieve uitspraak waarmee consistentie en samenhang in de keten binnen een bepaald ontwerpgebied wordt nagestreefd. (Principle) Ontwerpprinci- pe Een beschrijving, "draaiboek", van een bepaalde gebeurtenis of reeks gebeurtenissen. (Grouping) Scenario Een maatregel op een bepaald ontwerpgebied, die aangeeft hoe informatiesystemen en informatieuitwisseling op dit gebied ingericht zouden moeten worden om aan de doelen en principes van ROSA te voldoen. (Requirement) Ontwerpkader Een te onderscheiden aspect van de informatiehuishouding dat handvatten biedt voor de inrichting ervan in ketensamenwerkingen en ketenvoorzieningen. (Grouping) IV-domein Een groepering van ketenprocessen die thematisch/inhoudelijk samenhangen. (Grouping) Ketendomein InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 04-07-2024 14:02:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 04-07-2024 14:02:58 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Ontwerpgebied
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-c5c62dc3925e4b088e34856d3ae67857
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-c5c62dc3925e4b088e34856d3ae67857
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Ontwerpgebied