Educatieve contentketen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Educatieve contentketen
View
ROSA
BusinessInteraction Educatieve contentketen Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding. (BusinessFunction) Ontwikkeling leermiddelen BusinessProcess Leermiddelenbeleid opstellen BusinessProcess Leermiddelen selecteren BusinessProcess Leermiddelen beschikbaar stellen BusinessProcess Leermiddelen variëren BusinessProcess Leermiddelen gebruiken BusinessRole Onderwijsinstelling BusinessRole Leermiddelenaanbieder BusinessProcess Leermiddelen ontwikkelen BusinessProcess Leermiddelen vindbaar maken BusinessProcess Leermiddelen distribueren en toegang geven BusinessProcess Leermiddelen laten gebruiken BusinessObject Leermiddelen Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens aan te (laten) passen. (Constraint) Corrigeren en bijwerken Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen. (Constraint) Registreren Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen Deze zeggenschap bepaalt welke partijen de gegevens mogen inzien. (Constraint) Inzien Deze zeggenschap bepaalt welke partijen bepaalde gegevens mogen inwinnen ter verdere verwerking. (Constraint) Inwinnen Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen. (Constraint) Registreren Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen Systeem met verzameling van (verzamelingen van) items voor toetsen, oefeningen en examens, voorzien van metadata. Biedt zoek- en export functionaliteit. (ApplicationComponent) Itembank Met de compliancevoorziening kunnen ketenpartijen tijdens het ontwikkelen testen in hoeverre hun applicatie voldoet aan de [[ECK Distributie en toegang/Distributie & Toegang-standaard]] en de [[UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten)/UWLR-standaard]]. Partijen kunnen zowel een server-implementatie als een client-implementatie testen met behulp van de compliancevoorziening. (ApplicationComponent) ECK compliancevoorzien- ing AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship RW AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 06-03-2022 08:44:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 08:44:07 CET
Meer informatie
ROSA
BusinessInteraction Educatieve contentketen BusinessProcess Leermiddelen ontwikkelen Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten. (Requirement) NL-LOM BusinessProcess Leermiddelenb- eleid opstellen BusinessProcess Leermiddelen laten gebruiken Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- ering Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling. (Requirement) Afspelen educatieve content BusinessProcess Leermiddelen gebruiken Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen. (Requirement) Unieke persistente identifier (UPI) Grouping Alle ketenprocesse- n BusinessProcess Leermiddelen variëren BusinessProcess Leermiddelen vindbaar maken Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository. (Requirement) Metadata opvragen (SRU) Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding. (BusinessFunction) Ontwikkeling leermiddelen BusinessProcess Leermiddelen beschikbaar stellen Webbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt. (Requirement) Content Packaging BusinessProcess Leermiddelen selecteren De afspraak ECK iD helpt scholen de privacy en beveiliging rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Het ECK iD maakt dat er minder gegevens over de lijn hoeven. Dat is goed voor de privacy. Vaste afspraken over hóe informatie gedeeld en opgeslagen wordt verstevigen bovendien de informatiebeveiliging. (Requirement) ECK iD Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributieen Toegang Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school. (Requirement) UWLR Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten. (Requirement) Content Prijs Informatie (CPI) BusinessProcess Leermiddelen distribueren en toegang geven Educatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld. (Requirement) Beschikbaar stellen en verzamelen metadata AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-03-2022 08:44:08 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 08:44:08 CET


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Details Educatieve contentketen
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-ccf809a2-6ebd-48e3-bac5-48a195fd7700
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-ccf809a2-6ebd-48e3-bac5-48a195fd7700
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Educatieve contentketen