Register Onderwijsdeelnemers

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Register Onderwijsdeelnemers
Overzicht
Register waarin basisgegevens, vrijstellingsgegevens,verzuimgegevens, diplomagegevens en persoonsgebonden nummers van onderwijsdeelnemers zijn opgenomen. De basisgegevens omvatten, naast de identificerende gegevens, gegevens met betrekking tot: a. de onderwijsinstelling waar de onderwijsdeelnemer is of was ingeschreven; b. de datum van in- en uitschrijving bij de desbetreffende onderwijsinstelling.
Afkorting  :  ROD
Alternatieve zoekterm  :  BRON
Toelichting  :  Sinds 2021 valt een aantal registers bij DUO (waaronder BRON) onder 1 register, het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).
Type  :  Ketenvoorziening
Werkingsgebied  :  formeel onderwijs
Herkomst beschrijving  :  Omschrijving samengesteld uit diverse bronnen (DUO zakelijk, input DUO architect, nieuwsbrieven)
Externe verwijzing  :  https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/duo-register-onderwijsdeelnemers-rod
Wettelijke basis  :  https://wetten.overheid.nl/BWBR0042012/2021-10-01
Eigenaar  :  Ministerie van OCW
Beheerder  :  DUO
SWC status  :  In gebruik
Datum laatste wijziging  :  20-05-2022
Beschrijving laatste wijziging  :  Properties aangepast aan nieuw sjabloon. Omschrijving aangepast.

Zie Ketenvoorzieningen voor een overzicht van alle ketenvoorzieningen

Deze ketenvoorziening komt voor in de volgende scenario's:

geen

De ketenvoorziening Register Onderwijsdeelnemers:

Benadert Gegevenssoorten

geen

Ondersteunt Ketenprocesstappen

geen

Realiseert Referentiecomponent(en)

KetenvoorzieningBeschrijving
Registratie onderwijsdeelnemersEen wettelijke registratie van gegevens van onderwijsdeelnemers.

Dient te voldoen aan ontwerpkaders

geenKomt voor in andere modellen
Details Register Onderwijsdeelnemers
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-cf45b873-1f18-4be8-bede-52714accb248
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-cf45b873-1f18-4be8-bede-52714accb248
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Register Onderwijsdeelnemers