Register Onderwijsdeelnemers

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA (Revisie) > ApplicationComponents > Register Onderwijsdeelnemers
Overzicht
Register waarin basisgegevens, vrijstellingsgegevens,verzuimgegevens, diplomagegevens en persoonsgebonden nummers van onderwijsdeelnemers zijn opgenomen. De basisgegevens omvatten, naast de identificerende gegevens, gegevens met betrekking tot: a. de onderwijsinstelling waar de onderwijsdeelnemer is of was ingeschreven; b. de datum van in- en uitschrijving bij de desbetreffende onderwijsinstelling.
Rationale  :  Omschrijving samengesteld uit diverse bronnen (DUO zakelijk, input DUO architect, nieuwsbrieven)
Afkorting  :  ROD
Alternatieve zoekterm  :  BRON
Toelichting  :  Sinds 2021 valt een aantal registers bij DUO (waaronder BRON) onder 1 register, het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).
Type  :  Ketenvoorziening
Externe verwijzing  :  https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/duo-register-onderwijsdeelnemers-rod
Wettelijke basis  :  https://wetten.overheid.nl/BWBR0042012/2021-10-01
Werkingsgebied  :  formeel onderwijs
Eigenaar  :  Ministerie van OCW
Beheerder  :  DUO
SWC status  :  In gebruik
Datum laatste wijziging  :  20-05-2022
Beschrijving laatste wijziging  :  Properties aangepast aan nieuw sjabloon. Omschrijving aangepast.

Zie Ketenvoorzieningen voor een overzicht van alle ketenvoorzieningen

Deze ketenvoorziening komt voor in de volgende scenario's:

geen

De ketenvoorziening Register Onderwijsdeelnemers:

Benadert Gegevenssoorten

geen

Ondersteunt Ketenprocesstappen

geen

Realiseert Referentiecomponent(en)

KetenvoorzieningBeschrijving
Registratie onderwijsvolgersEen wettelijke registratie van gegevens van onderwijsvolgers.

Dient te voldoen aan ontwerpkaders

geen


Meer informatie
ROSA (Revisie)
Register waarin basisgegevens, vrijstellingsgegevens,verzuimgegevens, diplomagegevens en persoonsgebonden nummers van onderwijsdeelnemers zijn opgenomen. De basisgegevens omvatten, naast de identificerende gegevens, gegevens met betrekking tot: a. de onderwijsinstelling waar de onderwijsdeelnemer is of was ingeschreven; b. de datum van in- en uitschrijving bij de desbetreffende onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Register Onderwijsdeel- nemers Een wettelijke registratie van gegevens van onderwijsvolgers. (ApplicationComponent) Registratie onderwijsvolge- rs Het ketenproces "Inschrijven' behelst het definitief maken middels een inschrijving voor een opleiding bij een Onderwijs instelling die in meerdere stappen wordt doorlopen. Het doel van het aanleveren van inschrijvingen is het vullen van het onderwijsregister bij DUO. Deze gegevens worden gebruikt voor diverse processen, o.a. voor het bepalen van de bekostiging, het leveren van beleidsinformatie, het leveren van informatie over het verzuim en voor het bepalen van de rechtmatigheid van de toekenning van studiefinanciering aan de student. (BusinessInteraction) Inschrijven Het ketenproces 'Aanmelden' behelst het registreren voor een opleiding bij een onderwijsinstelling die definitief kan worden gemaakt binnen het ketenproces 'Inschrijven'. Het proces aanmelden staat ten dienste van de inschrijving bij de instelling. Door middel van het aanmeldproces krijgt de instelling de beschikking over persoons- en vooropleidingsgegevens die het mogelijk maken een beoordeling te maken met betrekking tot toelaatbaarheid en om de juiste gegevens voor de inschrijving te gebruiken. De instelling kan de persoons- en vooropleidingsgegevens op twee manieren opvragen: - via (afzonderlijke) abonnementen voor persoonsgegevens en vooropleidingsgegevens. Bij een abonnement wordt voor iedere wijziging in persoonsgegevens (respectievelijk vooropleidingsgegevens) de volledige set van persoonsgegevens (respectievelijk vooropleidingsgegevens) als spontane mutatie geleverd. - via eenmalige opvraging. Hierbij dient de instelling op de bestemde momenten een opvraging te doen van persoonsgegevens, respectievelijk vooropleidingsgegevens, waarna de set persoonsgegevens, respectievelijk vooropleidingsgegevens geleverd wordt. NB. Binnen PO wordt het aanmelden niet alsdusdanog onderkent, en onderkent men enkel het identificeren als aprt proces. Hierna volgt het inschrijven (BusinessInteraction) Aanmelden Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de initiatie en de verdere af- en behandeling van de deelname van de onderwijsvolger in het onderwijs. (Grouping) Deelname aan het onderwijs RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-11-2022 13:08:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 23-11-2022 13:08:37 CET


Komt voor in andere modellen
Details Register Onderwijsdeelnemers
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-cf45b873-1f18-4be8-bede-52714accb248
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-cf45b873-1f18-4be8-bede-52714accb248
ArchiMate-model  : ROSA (Revisie)
Label  : Register Onderwijsdeelnemers