Id-d04b50b0-17ef-4141-b812-310c2e046669

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden) > Verbindingslijnen > Id-d04b50b0-17ef-4141-b812-310c2e046669
ArchiMate-verbindingslijn Id-d04b50b0-17ef-4141-b812-310c2e046669
Verbindingslijn-id  : Id-d04b50b0-17ef-4141-b812-310c2e046669
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden)
ArchiMate-relatie  : Sectorraad is toegewezen aan Berekenen centrale indicatoren o.b.v. halfproducten (AssignmentRelationship)
Vanaf vorm  : Id-d5578462-88cd-4b2e-9c46-17600fefffaa (Sectorraad)
Naar vorm  : Id-fff7a6b8-6389-48d3-a8f6-b3c5d0cf3898 (Berekenen centrale indicatoren o.b.v. halfproducten)
Z-coördinaat  : 36
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :