HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)


Overzicht
Uitwisselen van informatie over HBO- en WO-opleidingen, instellingen en evenementen zoals open dagen. (Requirement) HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange) Het bepalen en bijstellen van de gewenste (levenslange) leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen. (BusinessFunction) Leerrouteplanning BusinessInteraction Voorlichten over onderwijsaanbod Adressenboek van de verschillende publicaties van opleidingsaanbieders. (ApplicationComponent) Adresboek van databasesmet opleidingsaanbod Een systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat. (ApplicationComponent) Centrale database opleidingsaanbod Een systeem om opleidingsinformatie die aangeboden is in XML om te zetten in te hanteren formaat van de afnemer. (ApplicationComponent) Import-tool onderwijsaanbod Een systeem dat informatie over opleidingsaanbod van een onderwijsinstelling bevat. Dit kan een uitbreiding zijn op het CMS (Contentmanagementsysteem) dat de instelling gebruikt. (ApplicationComponent) Instellingsdatabase opleidingsaanbod Aankomende onderwijsvolgers kunnen via portalen inzicht krijgen in de opleidingen die voldoen aan hun vooropleiding en einddoelen. Het kan zijn dat deze informatie wordt aangeboden in de vorm van een zoek/filterhulp. Het kan zijn dat de informatie over het onderwijsaanbod wordt gecombineerd met [[Horizontaal verantwoorden/horizontale verantwoordingsinformatie]]. (ApplicationComponent) Portaal onderwijsaanbod Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject. (BusinessObject) Aangeboden opleiding BusinessObject Instellingsgegevens BusinessObject Voorlichtingsevene- menten Grouping KOI Een Onderwijsinstelling is een Onderwijsorganisatie die door een Bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsinstelling De Leereenheden waarvan is Erkend dat de Onderwijsinstelling die in één of meer bepaalde Onderwijsvormen op (een) bepaalde Onderwijslocatie(s) mag aanbieden. (BusinessObject) Onderwijsaanbod Website waar studiekiezers kunnen zoeken naar een aansluitende opleiding. Bevat alleen informatie over NVAO-geaccrediteerde opleidingen die in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) staan. (ApplicationComponent) Studiekeuze123 Webformulier waarmee instellingen die niet aangesloten zijn op de HODEX-standaard, hun opleidingsinformatie volgens deze standaard beschikbaar kunnen stellen aan de Studiekeuzedatabase. (ApplicationComponent) Studiekeuze123 webformulier Website die internationale studenten als primaire doelgroep heeft en daarbij tot doel heeft studenten te informeren over het onderwijsaanbod. (ApplicationComponent) Studyfinder InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 06-03-2022 03:28:54 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 03:28:54 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)
View-id  : Id-d2473871-455e-462a-a35f-fc6ef18d569b
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)