Aanmelden en inschrijven

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Aanmelden en inschrijven


Meer informatie
ROSA
BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven Onderwijsinstelling informeert woongemeente van alle eindexamenkandidaten, voor eindexamenkandidaten die voornemens zijn een vervolgopleiding aan het MBO te volgen. Alleen voor specifieke instellingen genoemd in de wet. Onderdeel van Vroegtijdig aanmelden MBO. (BusinessProcess) Informeren potentiële MBOgangers Het WIE WAT WAAR in het onderwijs. (Requirement) RIO Informatiemod- el BusinessProcess Beheer van aanmeldingen BusinessProcess Onderwijsover- eenkomst ondertekenen BusinessProcess Beheren sectorale basisgegevens De afspraak ECK iD helpt scholen de privacy en beveiliging rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Het ECK iD maakt dat er minder gegevens over de lijn hoeven. Dat is goed voor de privacy. Vaste afspraken over hóe informatie gedeeld en opgeslagen wordt verstevigen bovendien de informatiebeveiliging. (Requirement) ECK iD BusinessProcess Leerlinggegev- ens overdragen BusinessProcess Registreren van leer- en begeleidingsg- egevens Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding. (BusinessProcess) Aanmelden bij ontvangende instelling Het doen instromen, doorstromen en uitstromen binnen het onderwijsdomein van onderwijsvolgers. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom en uitstroom BusinessProcess Plaatsen van nieuwe leerling Koppeling tussen leerlingadministratie-applicaties van een VO-instelling en die van een MBO-instelling voor de uitwisseling van informatie over een leerling t.b.v. de overstap. (Requirement) VO-MBO overstapdossi- er Grouping Alle ketenprocesse- n Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen. (Requirement) OSO Gegevensset en profielen AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 05-03-2022 12:18:40 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 12:18:40 CET


Komt voor in andere modellen
Details Aanmelden en inschrijven
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-d5544678-bda9-4473-b816-de216c884884
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-d5544678-bda9-4473-b816-de216c884884
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Aanmelden en inschrijven