Id-d5bf3363-e3e3-4711-a822-0f4d72d80fbc

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden) > Verbindingslijnen > Id-d5bf3363-e3e3-4711-a822-0f4d72d80fbc
ArchiMate-verbindingslijn Id-d5bf3363-e3e3-4711-a822-0f4d72d80fbc
Verbindingslijn-id  : Id-d5bf3363-e3e3-4711-a822-0f4d72d80fbc
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden)
ArchiMate-relatie  : Horizontale-verantwoordingsomgeving bedient Verzamelen indicatoren (ServingRelationship)
Vanaf vorm  : Id-781e1708-c9ad-4335-b730-a06965f09719 (Horizontale-verantwoordingsomgeving)
Naar vorm  : Id-90633c45-2fcc-4900-9470-bce5a4f22a30 (Verzamelen indicatoren)
Z-coördinaat  : 52
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (708;576)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :