Plannen en roosteren

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Plannen en roosteren
Overzicht
Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs


Meer informatie
ROSA
Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren De beschikbaarheid van de deelnemers, de begeleiders, de afnamelocatie en de voorgenomen toetsafnames voor dat jaar. (BusinessObject) Jaarplanning examens De uitvoering van het onderwijs krijgt concreet gestalte binnen de context van het plannen en roosteren van het onderwijs om ervoor te zorgen dat het curriculum effectief wordt gerealiseerd in een goed en afgestemd rooster. Dit omvat zowel het lesrooster als het toetsrooster. (Grouping) Plannen en roosteren Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorga- nisatie Een beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een geleverd / beschikbaar leermiddel. (BusinessObject) Beschrijving beschikbaar leermiddel Een beschrijving van (de beoogde toepassing van) geleverd / beschikbaar leermateriaal. (BusinessObject) Beschrijving beschikbaar leermateriaal Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs AccessRelationship W AggregationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 31-05-2024 11:51:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 11:51:04 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Plannen en roosteren
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-d611ae221351408fb1517c66b5e28fab
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-d611ae221351408fb1517c66b5e28fab
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Plannen en roosteren