Plannen van afname

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Het indelen van deelname van onderwijsvolgers of groepen aan de gematchte examen, toets of oefening. Ook aanvullende roostertechnische activiteiten waarmee alle overige benodigdheden voor het kunnen afnemen van de toets of oefening (zoals reserveren ruimtes, materialen, enz) vallen hieronder.
Type  : Ketenproces

Bestaat uitBetrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten
View
Examineren toetsen oefenen
Gegevens over een onderwijsvolger, waaronder de unieke identifier. Een onderwijsvolger is "een mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets of examen of een oefening doet, zal gaan doen of heeft gedaan". (BusinessObject) Onderwijsvolger Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden dat een onderwijsaanbieder als eenheid aanbiedt. (BusinessObject) Curriculum Hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Leerdoelen Verzameling onderwijsvolgers (BusinessObject) Groep Een verzamelnaam van verschillende rollen die een onderwijsmedewerker kan hebben in verschillende fases van het toetsproces. Voorbeelden: Examinatoren, surveillanten, correctoren. Aan de begeleider gekoppelde informatie kan onder andere informatie omvatten over hun beschikbaarheid. (BusinessObject) Begeleider De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een gestandaardiseerde set begrippen die gebruikt kan worden om leerdoelen mee aan te duiden. (BusinessObject) Referentiesets leerdoelen Het indelen van deelname van onderwijsvolgers of groepen aan de gematchte examen, toets of oefening. Ook aanvullende roostertechnische activiteiten waarmee alle overige benodigdheden voor het kunnen afnemen van de toets of oefening (zoals reserveren ruimtes, materialen, enz) vallen hieronder. (BusinessInteraction) Plannen van afname Het indelen van onderwijsvolgers in onderwijsgroepen en het beheren van informatie over die groepen (BusinessProcess) Beheer groepen Het beheren van informatie over individuele onderwijsvolgers, via administratieve processen en/of selfservice. (BusinessProcess) Beheer onderwijsvolgers Het via administratieve processen en/of selfservice inschrijven van een individuele onderwijsvolger voor deelname aan een oefening, toets of examen. (BusinessProcess) Inschrijven onderwijsvolger Het beheren van informatie over begeleiders van de toets, het examen of de oefening. (BusinessProcess) Beheer begeleiders Het koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen. In de toekomst zouden individuele studenten idealiter zelf lesuren kunnen reserveren. (BusinessProcess) Rooster maken Ondersteunt het maken van selecties van onderwijsvolgers en groepen om deze te koppelen aan bijpassende examens, toetsen of oefeningen. (BusinessProcess) Matchen Het plannen en controleren van de logistieke handelingen (het distributieproces) van het onderwijsmateriaal. (BusinessProcess) Logistiek plannen Bepaling van de beschikbaarheid van noodzakelijke middelen en medewerkers (BusinessObject) Resource planning Requirement UWLR, DULT icm EDEXML Requirement CSV, .xls Requirement iCal Requirement IMS LIS/CPS Requirement One Roster Requirement IMS LTI Dit bouwblok biedt de volgende diensten: Beheren van NAW-gegevens van examenkandidaten Beheren vakkenpakket Beheren speciale voorzieningen voor afname DUO Informatie-architectuur examens (ApplicationService) Planning en beheer afname BusinessObject Kandidaatplanning BusinessObject Beschikbaarheidsge- gevens locatie BusinessObject Beschikbaarheidsge- gevens personele resources BusinessObject Beschikbaarheidsge- gevens materiaal ApplicationComponent Planningsysteem ApplicationComponent Leerlingadministrati- esysteem InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 10 April 2018 05:30:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 10 April 2018 05:30:58 CEST
Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
ROSA
Het indelen van deelname van onderwijsvolgers of groepen aan de gematchte examen, toets of oefening. Ook aanvullende roostertechnische activiteiten waarmee alle overige benodigdheden voor het kunnen afnemen van de toets of oefening (zoals reserveren ruimtes, materialen, enz) vallen hieronder. (BusinessInteraction) Plannen van afname Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling. (Requirement) Interne uitwisseling deelnemersgege- vens (iUD) Het WIE WAT WAAR in het onderwijs. (Requirement) RIO Informatiemodel Het koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen. In de toekomst zouden individuele studenten idealiter zelf lesuren kunnen reserveren. (BusinessProcess) Rooster maken Het beheren van informatie over individuele onderwijsvolgers, via administratieve processen en/of selfservice. (BusinessProcess) Beheer onderwijsvolger- s Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen, leerkrachten, vestigingen en school. (Requirement) EDEXML Het beheren van informatie over begeleiders van de toets, het examen of de oefening. (BusinessProcess) Beheer begeleiders Het indelen van onderwijsvolgers in onderwijsgroepen en het beheren van informatie over die groepen (BusinessProcess) Beheer groepen Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school. (Requirement) UWLR BusinessInteraction Toetsen, examineren en oefenen InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-06-2021 17:46:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2021 17:46:47 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Plannen van afname
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-d90ac508-be3c-4e79-9908-0183a62cfe98
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-d90ac508-be3c-4e79-9908-0183a62cfe98
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Plannen van afname