Zeggenschap in kaart

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA (Revisie) > Principles > Zeggenschap in kaart
Overzicht
Van gegevens die in ketenprocessen worden uitgewisseld, is duidelijk welke partijen welke zeggenschapsrechten over die gegevens hebben.
Uitspraak  :  Zeggenschap in kaart
Type  :  Afgeleid principe
Rationale  :  We streven er naar dat beschikbare informatie niet opnieuw wordt uitgevraagd. Hiervoor is het noodzakelijk om een overzicht op te stellen van alle voor de levering van een dienst noodzakelijke gegevens. Verschillende partijen hebben verschillende rechten en plichten jegens die gegevens. Zo is uitwisseling in sommige gevallen wettelijk geregeld, en vereist het in andere gevallen de toestemming van het onderwerp of de 'eigenaar' van de gegevens. De zeggenschap van verschillende partijen over de gegevens bepaalt in belangrijke mate hoe de gegevens in de keten gebruikt kunnen worden.
Implicaties  :  Van elk gegeven is vastgesteld waar het geregistreerd staat, welke partij het gegeven voor hergebruik aan de keten ter beschikking stelt, wie de gegevens bij die bron mogen inwinnen, wiens toestemming vereist is voor uitwisseling, welke partijen inzagerecht hebben, wie de gegevens mogen corrigeren en/of bijwerken, en onder wiens verantwoordelijkheid vernietiging van de gegevens kan geschieden.
Stelling  :  Van gegevens die in ketenprocessen worden uitgewisseld, is duidelijk welke partijen welke zeggenschapsrechten over die gegevens hebben.

RealiseertWordt gerealiseerd doorKomt voor in andere modellen
Details Zeggenschap in kaart
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-d9bc5b26-8c33-433a-a423-4d6a469edcac
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-d9bc5b26-8c33-433a-a423-4d6a469edcac
ArchiMate-model  : ROSA (Revisie)
Label  : Zeggenschap in kaart