Onderwijs serviceregister

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Onderwijs serviceregister
Onderwijs serviceregister

Het Onderwijs serviceregister (OSR) implementeert het patroon “Gegevensuitwisseling met een serviceregister”. OSR implementeert zowel het beheren van technische informatie over services van dienstverleners (het serviceregister) als het beheren van mandaten (de mandateringsvoorziening).

OSR ondersteunt berichtenverkeer van leveranciers onderling en van leveranciers met landelijke publieke dienstverleners. In OSR registreren beheerders van een onderwijsbestuur mandaten op het niveau van instellingserkenning. Landelijke partijen kunnen dit (nog) niet voor hun eigen diensten door hun eigen beheerders. Eindpunten (nodig voor routering) kunnen alleen worden ingebracht als er een mandaat verstrekt is door de beheerder aan een leverancier. Dit houdt (nu nog) in dat landelijke partijen geen eigen eindpunten kunnen opvoeren. Toekomstige versies kunnen deze inrichting veralgemeniseren naar behoefte of naarmate afspraken hierom vragen.

De exacte functionaliteit van OSR verandert met elke uitgebrachte versie op basis van wensen en eisen uit het onderwijsveld. Voor meer algemene informatie zie: https://www.kennisnet.nl/onderwijs-service-register/. Voor technische informatie zie: https://developers.wiki.kennisnet.nl/index.php?title=OSR:Hoofdpagina.

Om gegevens uit te kunnen wisselen is het nodig te weten waarheen gegevens gezonden moeten worden en of hier toestemming (autorisatie) voor is. Hoe weet je dat? Een manier om dit te doen is om gebruik te maken van handmatige acties, bijvoorbeeld door het opsturen van aansluitinformatie per post, per e-mail of het ophalen uit een digitale ruimte. Deze manier is echter foutgevoelig en kostbaar omdat het menselijk handelen vereist, met name als de aansluitgegevens en/of autorisatiegegevens vaker wisselen, bijvoorbeeld omdat nieuwe versies van diensten uitkomen of er van dienstverlener wordt gewisseld. Een ander nadeel is dat bij veranderingen alle afnemers op de hoogte gesteld moeten worden. Niet alleen is dit veel werk, het vereist bovendien dienstverleners en dienstafnemers elkaar kennen, wat niet altijd wenselijk is vanuit concurrentieoogpunt. Tenslotte is een nadeel dat er moeilijk inzicht te verkrijgen is in welke diensten beschikbaar zijn en welke autorisaties er gelden. Dit bemoeilijkt onder andere hergebruik en rapportage over diensten. Een oplossing hiervoor is gebruik te maken van een centraal serviceregister, een voorziening waarin de voor uitwisselingen benodigde contactinformatie ligt opgeslagen. Een register profiteert van het uitgangspunt (principe) van eenmalige opslag en meervoudig gebruik van data. In een serviceregister kunnen partijen aansluitinformatie opslaan over hun eigen diensten en aansluitinformatie vinden van andere dienstleveranciers met wie een uitwisseling tot stand moet worden gebracht. De informatie kan technische informatie bevatten benodigd voor het kunnen verzenden van de berichten, zoals het adres (endpoint) waar een dienst gevonden kan worden of het format van de gegevens en het gebruikte profiel (bijvoorbeeld REST of SOAP), maar ook informatie over onder welke voorwaarden de dienst gebruikt kan worden. Denk aan bijvoorbeeld contractuele voorwaarden of kosten van het gebruik van een dienst. Een register kan faciliteiten bieden voor authenticatie, zodat alleen bevoegden bepaalde informatie kunnen benaderen. (Grouping) Gegevensuitwisseling met een serviceregister Een register waar door onderwijsinstellingen gecontracteerde leveranciers voor hun (SaaS) diensten aangeven wat de eindpunten zijn van door hun systemen voor diensten voor die onderwijsinstellingen. Ook landelijke en andere diensten kunnen in potentie hier hun eindpunten registreren. (ApplicationComponent) Serviceregister Een register waar scholen in aangeven dat een door hun gekozen dienstverlener in een bepaalde keten in een bepaalde rol (voor een bepaald doel) namens hun mogen deelnemen om mogelijk privacy gevoelige data te verwerken. (ApplicationComponent) Mandateringsvoorzi- ening De dienstbeheerder registreert welke diensten bestaan en welke koppelvlakken bij deze diensten mogelijk zijn zodat hieraan eindpunten en mandaten gekoppeld kunnen worden (BusinessRole) Dienstbeheerder Kennisnet is voor het po, vo en mbo adviseur, architect en dienstverlener. Adviseur ten aanzien wat werkt met ict in het onderwijs, architect ten aanzien van het aanbrengen en bewaken van samenhang in ict-toepassingen waarmee het onderwijs te maken heeft en bouwer van diverse publieke voorzieningen ten behoeve van het onderwijs. (BusinessActor) Kennisnet Landelijk register voor het vastleggen en opvragen van mandaterings- en routeringsinformatie voor berichtuitwisseling binnen het onderwijs. (ApplicationComponent) Onderwijs serviceregister AssociationRelationship beheert AssociationRelationship beheert AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 05-07-2024 11:00:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2024 11:00:24 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   

   
   
   
ArchiMate-view Onderwijs serviceregister
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-db7f71a47f1e468085fe9812576fc40a
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijs serviceregister
Publiceren  : Ja
Elementen  : 
Relaties  :