Beleid en doelstellingen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Goals > Beleid en doelstellingen
Overzicht
Het beleid en de doelstellingen die geformuleerd zijn door onderwijspartijen (onder andere sectorraden, OCW, ketenpartijen, Surf, Kennisnet). Hieronder vallen bijvoorbeeld (lange termijn) beleidsplannen en doelstellingen, op gebieden zoals standaardisatie en privacy bescherming. Beleid en doelstellingen zijn in lijn met de (lange termijn) visie van de respectievelijke organisaties en voldoen aan (implementeren) wetgeving. Concrete uitwerkingen van beleid en doelstellingen zijn afspraken zoals standaarden en ontwerpkaders.

Attributen

  • Stelling
  • Rationale
  • Implicaties
  • Toepassingsgebied
Type  : Metamodel

Wordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Het beleid en de doelstellingen die geformuleerd zijn door onderwijspartijen (onder andere sectorraden, OCW, ketenpartijen, Surf, Kennisnet). Hieronder vallen bijvoorbeeld (lange termijn) beleidsplannen en doelstellingen, op gebieden zoals standaardisatie en privacy bescherming. Beleid en doelstellingen zijn in lijn met de (lange termijn) visie van de respectievelijke organisaties en voldoen aan (implementeren) wetgeving. Concrete uitwerkingen van beleid en doelstellingen zijn afspraken zoals standaarden en ontwerpkaders. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Goal) Beleid en doelstellingen Een Afspraak is een concrete (ketenbreed) overeengekomen uitspraak waar alle partijen die zich comitteren aan ROSA zich aan houden. Afspraken hebben concreet de vorm van ontwerpkaders of standaarden. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken. (Requirement) Afspraak Grouping Ontwerpgebied De architectuur bevat principes die in lijn zijn met beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Principle) Principe InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 20-03-2022 01:10:30 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 20-03-2022 01:10:30 CET


Komt voor in
Views
Relaties
Komt voor in andere modellen
Details Beleid en doelstellingen
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
Element-id  : Id-de8678b6-ae67-42b9-a3ea-0d1ccca299ec
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-de8678b6-ae67-42b9-a3ea-0d1ccca299ec
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Beleid en doelstellingen