Niveau

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk
Type  : KOI-begrip
Toelichting  : Er is niet een eenduidige liniaal waarlangs het niveau van een leereenheid kan worden uitgedrukt in een getal. Daarom wordt dat uitgedrukt in het soort onderwijs en indien meer nauwkeurigheid gewenst is aangevuld met leerjaren of andere tussengelegen meetmomenten
Voorbeeld  : 'PO-8', 'HAVO-3', 'VWO-3', 'MBO-kader- 1', 'HBO-BA (prop)', 'WO-BA (prop)', 'HO- MA'. 'EQF (European Quality Framework)', 'NLQF'
Bron: Kernmodel Onderwijsinformatie

Gerelateerd aan Niveau:

KOI-begrip

Gegevenssoort


Gerelateerde standaarden:

StandaardBeschrijving
Beschikbaar stellen en verzamelen metadataEducatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld.
Content PackagingWebbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt.
Content Prijs Informatie (CPI)Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.
ECK Distributie en ToegangOplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.
Metadata opvragen (SRU)Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository.
NL-LOMMetadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.
Unieke persistente identifier (UPI)Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen.Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Niveau
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-df59669b-4e10-4e76-90b7-afaee01c4aa1
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-df59669b-4e10-4e76-90b7-afaee01c4aa1
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Niveau