Gegevensuitwisseling in de keten

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Gegevensuitwisseling in de keten
Overzicht
Gegevensuitwisseling in de keten vindt via verschillende voorzieningen plaats, en heeft een sterk gedecentraliseerd karakter. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daaruit voortvloeiende ontwerpkaders helpen bij het in samenhang en 'onder architectuur' ontwikkelen en inrichten van dergelijke voorzieningen.
Type  : Ontwerpgebied

Doelen


Basisprincipes

BasisprincipeStelling
Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisselingBehoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling

Afgeleide principes

Afgeleid principeStelling
Niet bemoeien met interne aangelegenhedenNiet bemoeien met interne aangelegenheden, waar nodig transparantie bieden
Serviceprestaties in beeldDe serviceprestaties van de keten in het verleden, heden en de toekomst zijn in beeld.

Ontwerpkaders

OntwerpkaderStelling
Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel OnderwijsinformatieAlle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie.
Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisselingDe Edukoppeling transactiestandaard wordt gebruikt voor de communicatie (M2M) ten behoeve van in ieder geval vertrouwelijke gegevensuitwisseling
Gebruik het Gegevenswoordenboek DUO voor berichtuitwisseling met DUOHet Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO.
Ketenpartijen bepalen zelf de identificerende kenmerken van logistieke puntenKetenpartijen bepalen en registreren zelf de identificerende kenmerken ten behoeve van de logistieke punten voor verzending en aflevering (binnen de systematiek van de Edukoppeling transactiestandaard)
Ketenpartijen bieden wederzijdse servicesZowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten
Openbare registergegevens worden ontsloten als Linked Open DataVoor openbare registergegevens worden gegevens ontsloten in de vorm van Linked Open Data (5 sterren op de schaal van Berners-Lee).
Registreer de betekenis van nieuwe gegevensGegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd
Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaarSemantiek in berichtuitwisseling moet traceerbaar zijn (ter voorkoming vanonnodige variëteit)
Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteldInformatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld.


Meer informatie
ROSA
Gegevensuitwisseling in de keten vindt via verschillende voorzieningen plaats, en heeft een sterk gedecentraliseerd karakter. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daaruit voortvloeiende ontwerpkaders helpen bij het in samenhang en 'onder architectuur' ontwikkelen en inrichten van dergelijke voorzieningen. (Grouping) Gegevensuitwis- seling in de keten Voor openbare registergegevens worden gegevens ontsloten in de vorm van Linked Open Data (5 sterren op de schaal van Berners-Lee). (Requirement) Openbare registergegeven- s worden ontsloten als Linked Open Data Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling (Principle) Behoeftegericht- e en doelgebonden gegevensuitwiss- eling De Edukoppeling transactiestandaard wordt gebruikt voor de communicatie (M2M) ten behoeve van in ieder geval vertrouwelijke gegevensuitwisseling (Requirement) Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwiss- eling De serviceprestaties van de keten in het verleden, heden en de toekomst zijn in beeld. (Principle) Serviceprestatie- s in beeld Semantiek in berichtuitwisseling moet traceerbaar zijn (ter voorkoming vanonnodige variëteit) (Requirement) Semantiek in berichtuitwisseli- ng is traceerbaar Zowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten (Requirement) Ketenpartijen bieden wederzijdse services Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld. (Requirement) Serviceinformat- ie wordt samenhangend beschikbaar gesteld Ketenpartijen bepalen en registreren zelf de identificerende kenmerken ten behoeve van de logistieke punten voor verzending en aflevering (binnen de systematiek van de Edukoppeling transactiestandaard) (Requirement) Ketenpartijen bepalen zelf de identificerende kenmerken van logistieke punten Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO. (Requirement) Gebruik het Gegevenswoord- enboek DUO voor berichtuitwisseli- ng met DUO Niet bemoeien met interne aangelegenheden, waar nodig transparantie bieden (Principle) Niet bemoeien met interne aangelegenhede- n Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie. (Requirement) Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinform- atie Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd (Requirement) Registreer de betekenis van nieuwe gegevens AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-06-2021 15:04:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 01-06-2021 15:04:05 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Gegevensuitwisseling in de keten
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-e4a5f950-858f-44ef-831b-9ff843b87bbb
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-e4a5f950-858f-44ef-831b-9ff843b87bbb
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Gegevensuitwisseling in de keten