Verplicht Lerarenregister

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Verplicht Lerarenregister
Overzicht
Het wetsvoorstel voor het lerarenregister is inmiddels voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetvoorstel is opgenomen dat onderwijsinstellingen een beperkt aantal gegevens over bij hen werkzame leraren via DUO zullen aanleveren ten behoeve van het lerarenregister (voor 'bevoegde' leraren) en het registervoorportaal (voor tijdelijk 'onbevoegde' leraren). De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2017, maar op onderdelen zal de invoering gefaseerd gaan plaatsvinden. Hoe die fasering er precies gaat uitzien, onder andere voor de gegevenslevering door onderwijsinstellingen, wordt nog uitgewerkt. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de sectorraden, een aantal onderwijsinstellingen en hun softwareleveranciers.
Type  : Referentiecomponent
Doelgroep  : Scholen,leraren
Toelichting  : 
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO
Toepassingsgebied  : Personeel HRM, Registers

GebruikersProcessenStandaardenGegevenssoortenBekende implementatiesKomt voor in andere modellen
Details Verplicht Lerarenregister
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-e4f58dda-c0cb-4bed-a8c9-77d0e2632af6
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-e4f58dda-c0cb-4bed-a8c9-77d0e2632af6
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Verplicht Lerarenregister