Leermiddel

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Een product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden.
Type  :  Informatieobject
Toelichting  :  Hetzelfde onderwijsmateriaal kan in verschillende leermiddelen (her)gebruikt worden.


Meer informatie
ROSA
Een product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. (BusinessObject) Leermiddel Handeling waardoor rechten en plichten met betrekking tot een bestelling en levering overgaan in rechten en plichten rond het gebruik. (BusinessInteraction) In gebruik nemen leermiddel Het samenstellen van een leermiddel (product) op basis van (een combinatie van) leermateriaal (inhoud). (BusinessInteraction) Samenstellen leermiddel Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Het contextmodel beschrijft hoe de inhoud en de daadwerkelijke producten, namelijk de leermiddelen, beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning aan het onderwijs. In de leermiddelenketenen worden de ketenprocessen (ontwikkelen leermateriaal en aanbieden, verwerven, gebruiken en betalen leermiddel) volgens uniforme afspraken doorlopen. Het betreft zowel de folio als de digitale leermiddelen zoals deze worden ingezet, en waarbij met name de digitale leermiddelen worden benut om het onderwijs te differentiëren en beter af te stemmen op individuele onderwijsdeelnemers. (Grouping) Toepassen leermiddelen Materiaal dat naar vorm en inhoud is gericht op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties. (BusinessObject) Leermateriaal Het gebruik maken van de inhoud van een leermiddel, zoals het lezen van teksten, het bekijken van instructievideos, het maken van opdrachten, et cetera. (BusinessInteraction) Gebruiken leermateriaal Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Aanbieden leermiddel Een beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelbe- schrijving Het feitelijke gebruik van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelge- bruik Een opdracht om één of meer leermiddelen te leveren. (BusinessObject) Bestelling Een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden met een bepaald leerdoel. (BusinessObject) Onderwijseen- heid AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship beschrijft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship wordt toegepast in Deze svg is op 31-05-2024 21:19:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 21:19:54 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Leermiddel
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-e51824e7-76fb-4d9c-aaaa-30805f887d18
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-e51824e7-76fb-4d9c-aaaa-30805f887d18
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Leermiddel