Digitaal overstapdossier overdracht systeem

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Digitaal overstapdossier overdracht systeem
Overzicht
Bij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld. Dit systeem wisselt informatie uit met administratiesystemen van latende en ontvangende adminitraties, zodat beiden de feitelijke overdracht rechtstreeks en veilig kunnen doen.
Type  : Referentiecomponent

GebruikersProcessenStandaardenGegevenssoortenBekende implementaties


Meer informatie
ROSA
Bij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld. Dit systeem wisselt informatie uit met administratiesystemen van latende en ontvangende adminitraties, zodat beiden de feitelijke overdracht rechtstreeks en veilig kunnen doen. (ApplicationComponent) Digitaal overstapdossi- er overdracht systeem Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen. (Requirement) OSO Gegevensset en profielen BusinessProcess Aanvragen overdracht overstapdossi- er BusinessProcess Aanvraag overdracht leerlinggegeve- ns BusinessProcess Ontvangen overstapdossi- er ApplicationService Overdracht vanoverstapge- gevens Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. (Requirement) Edukoppeling Transactiestan- daard Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. Binnen OSO levert de huidige school een digitaal overstapdossier op binnen de eigen en bestaande leerlingadministratiesoftware. De nieuwe school kan op haar beurt binnen haar leerlingadministratiesoftware een overstapdossier via OSO opvragen. Als aan een aantal eisen is voldaan, stelt OSO eenmalig een beveiligde verbinding tussen beide scholen beschikbaar waarmee het dossier overgebracht wordt. (ApplicationComponent) OSO BusinessProcess Overdragen overstapdossi- er InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 10-03-2022 01:21:10 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 10-03-2022 01:21:10 CET


Komt voor in andere modellen
Details Digitaal overstapdossier overdracht systeem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-ed77d775-eab0-4656-a7c8-392c31e52976
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-ed77d775-eab0-4656-a7c8-392c31e52976
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Digitaal overstapdossier overdracht systeem