Rol

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Geheel van autorisaties voor de uitvoering van een bepaalde functie.
Type  :  Metamodel
ROSA Begrippenkader  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/C4415244-df3e-4d89-8f88-bb7edd20e6da
Datum laatste wijziging  :  07-06-2023
Beschrijving laatste wijziging  :  Beschrijving in lijn gebracht met begrip uit ROSA Begrippenkader

Deze rol komt voor in de volgende scenario's:

geen

Toegewezen aan ketenprocesstappen

geen

Toegewezen aan ondersteunende processen

geen


Meer informatie
ROSA
Geheel van autorisaties voor de uitvoering van een bepaalde functie. (BusinessRole) Rol Een zelfstandige eenheid van informatie die betekenis heeft en daardoor bruikbaar c.q. van belang is binnen een bepaalde context. (BusinessObject) Informatieobje- ct Een te onderscheiden onderdeel van een overkoepelend ketenproces. (BusinessInteraction) Ketenprocesst- ap Proces dat invulling geven aan ondersteunende functies vanuit IV-domeinen (Informatievoorzieningsdomeinen) om ketenprocessen te ondersteunen. (BusinessProcess) Ondersteunen- d proces Een service die geautomatiseerd functionaliteit ontsluit naar afnemers van die functionaliteit. (ApplicationService) Applicatieservi- ce Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening) wordt of kan worden toegepast. (BusinessCollaboration) Werkingsgebi- ed Een natuurlijk persoon of een organisatie die een bepaalde rol heeft binnen een keten(samenwerking). (BusinessActor) Ketenpartner Een organisatie-overstijgend informatiesysteem dat deel uitmaakt van of ondersteuning biedt aan een ketensamenwerking, dat deel uitmaakt van een patroon dat een ondersteunend proces realiseert of dat ondersteuning biedt aan een bedrijfsproces of eigen voorziening. (ApplicationComponent) Ketenvoorzien- ing Een functionele afbakening van een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar (deel van een) systeem. (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Een generiek herkenbaar geheel aan processtappen waarbinnen er sprake is van ketensamenwerking tussen twee of meer ketenpartners. (BusinessInteraction) Ketenproces Een beschrijving, "draaiboek", van een bepaalde gebeurtenis of reeks gebeurtenissen. (Grouping) Scenario AccessRelationship RW AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 20-04-2024 06:25:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2024 06:25:23 CEST


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Rol
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-edfb70a92d3948a0b23f53e7f2dcc187
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-edfb70a92d3948a0b23f53e7f2dcc187
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Rol