(1.2) Hanteer open standaarden

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > (1.2) Hanteer open standaarden
Overzicht
Producten en diensten zijn interoperabel, op basis van afgesproken open standaarden.
Type  :  Architectuurprincipe
Stelling  :  Producten en diensten zijn interoperabel, op basis van afgesproken open standaarden.
Rationale  :  Om producten en diensten goed te kunnen combineren zijn koppelingen nodig. Standaarden moeten deze koppeling mogelijk maken, maar mogen niet specifiek zijn voor één of enkele leveranciers.
Implicaties  :  Een ketensamenwerking is gebaseerd op gezamenlijk geselecteerde open standaarden. Bij de keuze van standaarden worden ontwikkelingen en trends rond internationale standaarden meegewogen.

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Producten en diensten zijn interoperabel, op basis van afgesproken open standaarden. (Principle) (1.2) Hanteer open standaarden De mate waarin met de beschikbare middelen een zo goed mogelijk resultaat wordt bereikt. (Goal) Efficiëntie We werken toe naar een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur gebaseerd op services, die voor alle partijen beschikbaar zijn om door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op te vragen c.q. beschikbaar te stellen. (Principle) Technische interoperabilite- it De mate waarin duurzaamheid wordt gewaarborgd Duiding: Duurzaamheid (Eng: sustainability) bestrijkt vanuit systeem- en softwareperspectief twee aandachtgebieden: duurzame software/systemen (bijv. energie-efficiënte systemen, goed onderhoudbare systemen), en systemen/software gericht op duurzaamheid (omvat naast technische aandachstpunten ook economische en sociale duurzaamheid en duurzaamheid van het milieu). cf. Lago et al., “Designing for Sustainability: Lessons Learned from Four Industrial Projects”, International Conference on Informatics for Environmental Protection - Nicosia, Cyprus, September 2020. (Goal) Duurzaamheid We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen. (Goal) Gemeenschap- pelijkheid in informatiehuis- houding Daar waar dat mogelijk is hanteren we een gemeenschappelijke taal in onze processen, diensten en architecturen maar daar waar er verschillen zijn in de semantiek in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, overbruggen we die verschillen door de relaties inzichtelijk te maken. (Principle) Semantische interoperabilite- it InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 05-07-2024 14:50:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2024 14:50:12 CEST


Komt voor in andere modellen
Details (1.2) Hanteer open standaarden
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-f099be70d0894ba6b3aaa0dbb26fa13c
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-f099be70d0894ba6b3aaa0dbb26fa13c
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : (1.2) Hanteer open standaarden