Afname

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen.

Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt.

Type  : Ketenproces

Bestaat uitBetrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten
View
Examineren toetsen oefenen
Het identificeren van een onderwijsvolger om toegang te verlenen tot onderwijsmateriaal, een locatie, een evenement, of een systeem (onderwijsvolger identificeert zichzelf op gestandaardiseerde wijze) (BusinessProcess) Identificeren onderwijsvolger Proces om de aanwezigheid van deelnemers te registreren en / of vast te leggen. (BusinessProcess) Aanwezigheidsreg- istratie Dit bouwblok biedt de volgende diensten: afnamen op de dag zelf vrij te geven, het one time password (OTP) op te vragen de afname te begeleiden door: Indien nodig de afnames centraal te starten De afname tijdelijk te staken Kandidaten te verhuizen naar nieuwe afnamedevice Een afname te blokkeren Een afname na blokkade weer vrij te geven Opmaken van een proces verbaal. (Facet) Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). (DUO Informatie-architectuur examens) (ApplicationService) Afname management De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Gegevens over een onderwijsvolger, waaronder de unieke identifier. Een onderwijsvolger is "een mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets of examen of een oefening doet, zal gaan doen of heeft gedaan". (BusinessObject) Onderwijsvolger Onderwijsmateriaal dat is gekozen om in een bepaalde toets, examen, oefening toegepast te worden (BusinessObject) Geselecteerd materiaal Verzamelterm voor alle vormen van verslaglegging die ontstaat bij het uitvoeren van een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Uitvoeringsrespons De tijdens het afnameproces teweeggebrachte en vastgelegde output gerelateerd aan een (onderdeel van) een examen, toets of oefening. Hieronder valt ook informatie over het gedrag. (BusinessObject) Afnamerespons Een artefact dat een onderwijsvolger heeft gemaakt in het kader van een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Werkproduct Verslaglegging van gebeurtenissen en gedragingen van een onderwijsvolger in de fysieke wereld ten tijde van de afname (BusinessObject) Proces verbaal ArchiMateNote Er ontwikkelen zich nieuweinterationale standaarden waarmee afnameresponsen kunnen worden doorgegeven naar de analyseomgeving. Onderzoeken hoe eea zichverhoudt tot UWLR Verzameling van technische en organisatorische maatregelen om de afname van toetsen, oefeningen of examens vrij van ongewenste externe invloeden te laten plaatsvinden (ApplicationService) Beveiliging afspeelomgeving Grouping IMS QTI en varianten Requirement IMS QTI Dutch exam profile bovenop QTI (Requirement) QTI/DEP Nederlands QTI profiel (Requirement) Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) Requirement Facet manifest Requirement One Roster Requirement iCal Requirement IMS LIS/CPS Requirement IMS LTI Requirement UWLR, DULT icm EDEXML Requirement ECK-ID Requirement IMS LTI Requirement xAPI Requirement Caliper Requirement SCORM Requirement IMS QTI IR De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afname Het faciliteren van en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname van een examen, toets of oefening. Denk bijvoorbeeld aan het vrijgeven van de afnameomgeving met daarin de oefening, toets, of examen; het vrijgeven van de ruimte waarin de afname plaatsvindt; het registreren van aanwezigheid; en het monitoren van incidenten. (BusinessProcess) Begeleiden afname Aan opdrachten zijn deadlines verbonden. Studenten dienen hun werk tijdig in te leveren en docenten moeten ook weer tijdig hun beoordeling of feedback geven. In dit proces is goede communicatie cruciaal, bijvoorbeeld in het vaststellen en communiceren van deadlines. Die kunnen eventueel automatisch in de agenda's van studenten worden geplaatst. Wanneer de student ze dreigt te overschrijden, kan hij automatisch een waarschuwing ontvangen. (BusinessProcess) Het inleverproces managen Met een uploadtool kan de student zijn werkstuk (document, audio, video) inleveren. De docent heeft, bijvoorbeeld in het Student Informatie Systeem (SIS), aangegeven welke (groepen) studenten een opdracht moeten inleveren. Deze studenten hebben dan in de aangegeven periode toegang tot de tool nadat ze zijn ingelogd. De uploadtool kan als extra onderdeel worden toegevoegd aan bijvoorbeeld een online forum. Dit forum moet dan wel de relevante standaard (Learning Tools Interoperability - LTI) ondersteunen. Zie ook 'managen van het inleverproces'. (BusinessProcess) Inleveren van een werkproduct Het uitvoeren van de oefening, toets of examen in de afspeelomgeving, en indien van toepassing zien van de resultaten. (BusinessProcess) Toets, oefening of examen uitvoeren Proces om het afnemen van toetsen vrij van ongewenste externe invloeden te laten plaatsvinden. (BusinessProcess) Veilig en correct afnemen van toets of examen Informatie over (het gebruik van) het onderwijsmateriaal, waaronder auteur, gebruiksinstructies, doelgroep, leerdoelen, vak, schooltype, begripsniveau, correctievoorschriften en normering, stuurparameters tbv adaptief afspelen, et cetera. (BusinessObject) Metadata BusinessObject Afnamevoorschrift Dit bouwblok biedt de volgende diensten: afnamen op de dag zelf vrij te geven, het one time password (OTP) op te vragen de afname te begeleiden door: Indien nodig de afnames centraal te starten De afname tijdelijk te staken Kandidaten te verhuizen naar nieuwe afnamedevice Een afname te blokkeren Een afname na blokkade weer vrij te geven Opmaken van een proces verbaal. (Facet) Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). (DUO Informatie-architectuur examens) (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem Tool waarmee oefeningen, toetsen, examens kunnen worden afgenomen en waarmee responses kunnen worden vastgelegd. Extra features: - beveiligd tegen stroomuitval - beveiligd netwerk - beveiligd tegen additionele software opstarten Dit bouwblok biedt de volgende diensten: Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). DUO Informatie-architectuur examens (ApplicationComponent) Afspeelomgeving digitaal leermateriaal ApplicationComponent Electronische leeromgeving (ELO) ApplicationComponent Toegangsdienst educatieve content ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship CompositionRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R CompositionRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-03-2022 14:06:44 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 14:06:44 CET
Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afname Proces om het afnemen van toetsen vrij van ongewenste externe invloeden te laten plaatsvinden. (BusinessProcess) Veilig en correct afnemen van toets of examen Met een uploadtool kan de student zijn werkstuk (document, audio, video) inleveren. De docent heeft, bijvoorbeeld in het Student Informatie Systeem (SIS), aangegeven welke (groepen) studenten een opdracht moeten inleveren. Deze studenten hebben dan in de aangegeven periode toegang tot de tool nadat ze zijn ingelogd. De uploadtool kan als extra onderdeel worden toegevoegd aan bijvoorbeeld een online forum. Dit forum moet dan wel de relevante standaard (Learning Tools Interoperability - LTI) ondersteunen. Zie ook 'managen van het inleverproces'. (BusinessProcess) Inleveren van een werkproduct Het faciliteren van en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname van een examen, toets of oefening. Denk bijvoorbeeld aan het vrijgeven van de afnameomgeving met daarin de oefening, toets, of examen; het vrijgeven van de ruimte waarin de afname plaatsvindt; het registreren van aanwezigheid; en het monitoren van incidenten. (BusinessProcess) Begeleiden afname BusinessFunction Oefenen, toetsen en examineren Aan opdrachten zijn deadlines verbonden. Studenten dienen hun werk tijdig in te leveren en docenten moeten ook weer tijdig hun beoordeling of feedback geven. In dit proces is goede communicatie cruciaal, bijvoorbeeld in het vaststellen en communiceren van deadlines. Die kunnen eventueel automatisch in de agenda's van studenten worden geplaatst. Wanneer de student ze dreigt te overschrijden, kan hij automatisch een waarschuwing ontvangen. (BusinessProcess) Het inleverproces managen Het uitvoeren van de oefening, toets of examen in de afspeelomgeving, en indien van toepassing zien van de resultaten. (BusinessProcess) Toets, oefeningof examen uitvoeren AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-03-2022 03:37:06 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:37:06 CET
ROSA
De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afname De afspraak ECK iD helpt scholen de privacy en beveiliging rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Het ECK iD maakt dat er minder gegevens over de lijn hoeven. Dat is goed voor de privacy. Vaste afspraken over hóe informatie gedeeld en opgeslagen wordt verstevigen bovendien de informatiebeveiliging. (Requirement) ECK iD Met een uploadtool kan de student zijn werkstuk (document, audio, video) inleveren. De docent heeft, bijvoorbeeld in het Student Informatie Systeem (SIS), aangegeven welke (groepen) studenten een opdracht moeten inleveren. Deze studenten hebben dan in de aangegeven periode toegang tot de tool nadat ze zijn ingelogd. De uploadtool kan als extra onderdeel worden toegevoegd aan bijvoorbeeld een online forum. Dit forum moet dan wel de relevante standaard (Learning Tools Interoperability - LTI) ondersteunen. Zie ook 'managen van het inleverproces'. (BusinessProcess) Inleveren van een werkproduct Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling. (Requirement) Interne uitwisseling deelnemersge- gevens (iUD) Proces om het afnemen van toetsen vrij van ongewenste externe invloeden te laten plaatsvinden. (BusinessProcess) Veilig en correct afnemen van toets of examen Digitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen. Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4. Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen. (ApplicationComponent) Facet Het WIE WAT WAAR in het onderwijs. (Requirement) RIO Informatiemod- el Het faciliteren van en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname van een examen, toets of oefening. Denk bijvoorbeeld aan het vrijgeven van de afnameomgeving met daarin de oefening, toets, of examen; het vrijgeven van de ruimte waarin de afname plaatsvindt; het registreren van aanwezigheid; en het monitoren van incidenten. (BusinessProcess) Begeleiden afname BusinessInteraction Toetsen, examineren en oefenen Het uitvoeren van de oefening, toets of examen in de afspeelomgeving, en indien van toepassing zien van de resultaten. (BusinessProcess) Toets, oefeningof examen uitvoeren Aan opdrachten zijn deadlines verbonden. Studenten dienen hun werk tijdig in te leveren en docenten moeten ook weer tijdig hun beoordeling of feedback geven. In dit proces is goede communicatie cruciaal, bijvoorbeeld in het vaststellen en communiceren van deadlines. Die kunnen eventueel automatisch in de agenda's van studenten worden geplaatst. Wanneer de student ze dreigt te overschrijden, kan hij automatisch een waarschuwing ontvangen. (BusinessProcess) Het inleverproces managen Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid van toetsmateriaal kunnen toetsbanken worden ontsloten. Deze afspraak is het Nederlandse profiel (NLQTI) van de internationale standaard IMS-QTI. (Requirement) Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen, leerkrachten, vestigingen en school. (Requirement) EDEXML Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school. (Requirement) UWLR Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdracht van het ministerie van OCW door het College voor Toetsen en Examineren (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet is bedoeld voor de afname van digitale centrale examens en toetsen die onder verantwoordelijkheid van het CvTE vallen. (Requirement) Dutch Exam Profile (DEP) InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 07-03-2022 03:37:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:37:07 CET


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Details Afname
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-f7454014-e906-47ad-94ef-d57e8de15d78
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-f7454014-e906-47ad-94ef-d57e8de15d78
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Afname