Edukoppeling

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Edukoppeling omvat standaarden en afspraken voor beveiligd elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. Edukoppeling is de onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling.
Type  :  Afspraak
Toelichting  :  Voor het ho is nog niet vastgesteld of Edukoppeling daar ook verplicht moet worden toegepast
Werkingsgebied  :  onderwijs
Externe verwijzing  :  https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/edukoppeling-transactiestandaard
Registrerende organisatie  :  Edustandaard
Registratiestatus Edustandaard  :  Geregistreerd
Gebruiksadvies Edustandaard  :  Verplicht
Datum laatste wijziging  :  21-03-2024
Beschrijving laatste wijziging  :  Synchronisatie met Edustandaard.nl


Meer informatie
ROSA
Edukoppeling omvat standaarden en afspraken voor beveiligd elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. Edukoppeling is de onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. (Requirement) Edukoppeling Grouping Inrichten gegevensinter- actie Een wettelijke registratie van gegevens van onderwijsdeelnemers. (ApplicationComponent) Registratie onderwijsdeel- nemers Facet is het computerexamensysteem van de overheid waarin de digitale toetsen en examens afgenomen worden waar het College voor Toetsen en Examens verantwoordelijk voor is. (ApplicationComponent) Facet Virtueel administratiesysteem van een onderwijsinstelling voor het vastleggen van basisgegevens van onderwijsdeelnemers. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Administraties- ysteem onderwijsdeel- nemer Register waarin basisgegevens, vrijstellingsgegevens,verzuimgegevens, diplomagegevens en persoonsgebonden nummers van onderwijsdeelnemers zijn opgenomen. De basisgegevens omvatten, naast de identificerende gegevens, gegevens met betrekking tot: a. de onderwijsinstelling waar de onderwijsdeelnemer is of was ingeschreven; b. de datum van in- en uitschrijving bij de desbetreffende onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Register Onderwijsdeel- nemers Een systeem voor toets- en examenafnames. (ApplicationComponent) Toetssysteem AggregationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 10-04-2024 11:43:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 11:43:46 CEST


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Edukoppeling
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-f7aaa088-870e-453b-b76c-dd3e9204ffa0
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-f7aaa088-870e-453b-b76c-dd3e9204ffa0
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Edukoppeling