Autorisatievoorziening

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Autorisatievoorziening
Overzicht
Voorziening waarmee de toegang van digitale identiteiten kan worden verbreed of beperkt, d.m.v. van rechten.
Type  :  Referentiecomponent

Zie Referentiecomponenten voor een overzicht van alle gegevenssoorten

Deze referentiecomponent komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Federatieve toegangPatroonuitwerking
Federatieve toegang - Inrichten Identity & Access Management (IAM)Ondersteuningsscenario
Inrichten Identity & Access Management (IAM)Ondersteuningsscenario

De referentiecomponent Autorisatievoorziening:

Benadert Gegevenssoorten

geen

Ondersteunt Ketenprocesstappen

geen

Wordt gerealiseerd door Ketenvoorzieningen

geen

Dient te voldoen aan ontwerpkaders

geen


Meer informatie
ROSA
Voorziening waarmee de toegang van digitale identiteiten kan worden verbreed of beperkt, d.m.v. van rechten. (ApplicationComponent) Autorisatievoo- rziening De Authenticerende Dienst verzorgt zelfstandig de authenticatie en autorisatie van eindgebruikers en beschikt hiervoor over een eigen register van identiteiten, authenticatiemiddelenvoorziening en een autorisatievoorziening. (ApplicationComponent) Authenticeren- de dienst Een systeem dat voor gebruikers relevante gegevens of programmatuur beheert en beschikbaar stelt. (ApplicationComponent) Dienst Een Dienst die bij de authenticatie van eindgebruikers gebruikt maakt van een Identiteitsverklaring afgegeven door een (Authenticerende of Delegerende) Identity Provider of een Federatieve Hub. De Dienst met SSO verzorgt daarnaast de autorisatie van eindgebruikers en beschikt hiervoor over een eigen register van identiteiten en een autorisatievoorziening. (ApplicationComponent) Dienst met SSO Voorziening waarmee digitale identiteiten worden aangemaakt, verwerkt en eventueel vernietigd. Deze ondersteunt het identiteitenbeheer. (ApplicationComponent) Identiteitsbehe- ervoorziening ApplicationService Controle betrouwbaarh- eidsniveau De Federatieve hub vervult een hubfunctie tussen functie tussen (Authenticerende of Delegerende) Identity Providers en Diensten met SSO. Van een Identity Provider ontvangt de Federatieve hub een Identiteitsverklaring. Deze kan worden doorgestuurd naar een Diensten met SSO. Deze uitwisselingen vinden alleen plaats met Identity Providers en Diensten met SSO waarmee de Federatieve hub een vertrouwensrelatie heeft. (ApplicationComponent) Federatieve hub Alle ondersteunende processen die invulling geven aan het inrichten van Identity & Access Management (Grouping) Inrichten Identity & Access Management (IAM) Het proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT-voorzieningen. (BusinessProcess) Autorisatie SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 21-06-2024 10:54:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-06-2024 10:54:09 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Autorisatievoorziening
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-f8865755-9258-4dd9-8c03-9af536c96e65
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-f8865755-9258-4dd9-8c03-9af536c96e65
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Autorisatievoorziening