Een gemeenschappelijk IAA-stelsel

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA (Revisie) > Principles > Een gemeenschappelijk IAA-stelsel
Overzicht
Het onderwijsdomein gebruikt voor identificatie, authenticatie één gemeenschappelijk IAA-stelsel
Uitspraak  :  Een gemeenschappelijk IAA-stelsel
Type  :  Basisprincipe
Stelling  :  Het onderwijsdomein gebruikt voor identificatie, authenticatie één gemeenschappelijk IAA-stelsel

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA (Revisie)
Het onderwijsdomein gebruikt voor identificatie, authenticatie één gemeenschappelijk IAA-stelsel (Principle) Een gemeenschap- pelijk IAA- stelsel Een onderwijsvolger wordt in administraties en processen van onderwijsinstellingen geïdentificeerd aan de hand van een onderwijsidentiteit (Principle) Onderwijsident- iteit We streven naar verkleining van de digitale sleutelbos van de leerlingen, docenten en overige medewerkers (Principle) Minimalisering van de digitale sleutelbos Een vertrouwensfunctie wordt ingericht, die verantwoordelijk is voor koppelingen, verstrekkingen en toepassingen van identiteiten. (Principle) Vertrouwensfu- nctie Toegankelijkheid (in brede zin) betekent: drempelloos, over organisatiegrenzen heen, op het juiste moment toegang tot de juiste (benodigde) informatie en toepassingen. (Goal) Ketenbrede toegankelijkhei- d De gemeenschappelijke IAA-infrastructuur is veilig en betrouwbaar, conform afsprakenstelsel (Principle) Veilige IAA- infrastructuur conform afsprakenstels- el Toegankelijkheid heeft betrekking op Identificatie, Authenticatie en Autorisatie ten behoeven van toegang en distributie in de onderwijsketens EN het drempelvrij gebruik kunnen maken van technologie. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daarvan afgeleide ontwerpkaders helpen projecten bij het vinden van aansluiting op de onderwijsbrede architectuur voor toegang. (Grouping) Ketenbrede toegankelijkhei- d AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-11-2022 13:15:21 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 23-11-2022 13:15:21 CET


Komt voor in andere modellen
Details Een gemeenschappelijk IAA-stelsel
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-f93fc51c-2c54-4555-af9f-0036db84eada
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-f93fc51c-2c54-4555-af9f-0036db84eada
ArchiMate-model  : ROSA (Revisie)
Label  : Een gemeenschappelijk IAA-stelsel