Ketenbrede waarborging van vertrouwelijkheid en integriteit

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Ketenbrede waarborging van vertrouwelijkheid en integriteit
Overzicht
Vertrouwelijkheid en integriteit moeten niet enkel door individuele ketenpartijen, maar juist ketenbreed worden gewaarborgd.
Type  : Afgeleid principe
Stelling  : Vertrouwelijkheid en integriteit moeten niet enkel door individuele ketenpartijen, maar juist ketenbreed worden gewaarborgd.
Rationale  : We zijn als onderwijsketen gezamenlijk verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie die door de keten heen gebruikt wordt. Eén zwakke schakel kan alle maatregelen elders in de keten teniet doen.
Implicaties  : Vertrouwelijkheid en integriteit worden ketenbreed te gewaarborgd

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Vertrouwelijkheid en integriteit moeten niet enkel door individuele ketenpartijen, maar juist ketenbreed worden gewaarborgd. (Principle) Ketenbrede waarborging van vertrouwelijkhe- id en integriteit Ketenpartijen realiseren een basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming (Principle) Basisniveau informatiebeve- iliging en privacybesche- rming Ketenpartijen waarborgen de toewijzing van persoonsgebonden gegevens (Requirement) Valideer persoonsgebo- nden gegevens Ketenpartijen voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens (Requirement) Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk (Requirement) Gegevens worden niet langer bewaarddan strikt noodzakelijk Ketenpartijen gebruiken technieken voor veilig programmeren (Requirement) Gebruik technieken voor veilig programmeren Ketenpartijen voorkomen aantasting van de integriteit van gegevens (Requirement) Voorkom aantasting van integriteit Ketenpartijen zorgen dat handelingen herleidbaar zijn (Requirement) Handelingen zijn herleidbaar Ketenpartijen voorkomen ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid van personen (Requirement) Voorkom ongewenste traceerbaarhei- d en vindbaarheid Ketenpartijen voeren proactief technisch beheer uit (Requirement) Proactief technisch beheer Privacy en beveiliging heeft betrekking op doelen en principes die de veiligheid van informatie in de onderwijsketen en de bescherming van de privacy van betrokkenen waarborgen. De uit deze doelen en principes voortvloeiende kaders dienen door alle partijen in het onderwijsdomein in acht te worden genomen. Zie voor meer informatie en achtergronden het [https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/02-07-2015_Bijlage_VI_-_ROSA_Katern_Privacy_en_informatiebeveiliging_v1.0.pdf ROSA Katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen (v1.0, maart 2015)] (Grouping) IBP InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-03-2022 09:27:25 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 09:27:25 CET


Details Ketenbrede waarborging van vertrouwelijkheid en integriteit
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-fe8597d3-931b-46fb-8909-9a1b38d8de10
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-fe8597d3-931b-46fb-8909-9a1b38d8de10
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Ketenbrede waarborging van vertrouwelijkheid en integriteit