Inhoud

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Deze pagina is vastgesteld door Standaardisatieraad, op 21 mei 2015.
Toelichting: In de bijeenkomst van de Standaardisatieraad van 21 mei 2015 is KOI v1.1 goedgekeurd

Definitie

Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (Bron: Kernmodel Onderwijsinformatie)

Toelichting

De inhoud van een leereenheid kan variëren in omvang en detaillering. Het kan een bijdrage leveren aan meerdere doelen en zich uitstrekken over meerdere niveaus

Voorbeeld

‘Nederlands’, ‘schrijven’, ‘lezen’, ‘HAVO’, ‘HAVO-NT’, ‘Dakdekker’, ‘Dakdekker-kunststof’

Gerelateerd aan Inhoud

Gegevenssoort

KOI-begrip


Contextdiagram

Dit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.

Gerelateerde standaarden

StandaardBeschrijving
Beschikbaar stellen en verzamelen metadataEducatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld.
Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSAHet doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen.
Content Prijs Informatie (CPI)Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.
Content packagingWebbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt.
ECK Distributie en toegangOplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.
Metadata opvragen (SRU)Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository.
NL-LOMMetadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.
Unieke persistente identifier (UPI)Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen.