Inschrijfovereenkomst opstellen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inschrijfovereenkomst opstellen (Bedrijfsproces)

Onderdeel van ketenproces: Aanmelden en inschrijven

Nadat de instelling de aanmelding heeft verwerkt en alle benodigde informatie heeft ontvangen kan zij een besluit nemen over het wel of niet inschrijven van een onderwijsvolger. Bij een positief besluit zal zij de onderwijsvolger registreren in haar administratie en hiervan een bevestiging aan de onderwijsvolger sturen. De instelling en een onderwijsvolger gaan een (onderwijs)overeenkomst aan die aan beide kanten rechten en verplichtingen met zich meebrengt. De inschrijving wordt meestal pas definitief als aan een aantal voorwaarden is voldaan (ondertekenen van een inschrijfformulier, aanbetalen van school-, collegeld, etc). Nadat de inschrijving definitief is geworden dient een afschrift op basis van wettelijke bepalingen aan diverse andere partijen te worden gezonden: aan de vooropleiding, aan de gemeente (in kader van leerplicht, aan DUO (in kader van bekostiging en aanvraag studiefinanciering).

Informatieproces.png Informatieprocessen

Gegevens.png Gegevenssoorten

Bouwsteen.png Bouwstenen en bekende implementaties