Inschrijving definitief maken

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Begeleiding na inschrijven

Na inschrijving van een onderwijsvolger bij een (vervolg)opleiding worden bij veel sectorovergangen niet alleen 'harde' gegevens ten behoeve van administratieve (bedrijfs)processen uitgewisseld, maar ook 'zachte'gegevens over het leren (leerprestaties, portfolio) een een eventuele zorg(behoefte) van de onderwijsvolger. Ter ondersteuning van een 'warme' overdracht kunnen hierbij ook contactgegevens van eerder betrokken (instanties van) leerling-en zorgbegeleiders worden uitgewisseld. Begeleiding is in de praktijk intensiever bij instellingen die een zorgplicht hebben voor leerplichtige leerlingen met een grote kans op uitval (PO/VO/MBO) dan bij instellingen met meer zelfstandige (reeds gekwalificeerde) studenten (HO).