Ketenpartijen bepalen zelf de identificerende kenmerken van logistieke punten

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Ontwerpkader
Stelling Ketenpartijen bepalen en registreren zelf de identificerende kenmerken ten behoeve van de logistieke punten voor verzending en aflevering (binnen de systematiek van de Edukoppeling transactiestandaard)
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Gegevensuitwisseling in de keten
Rationale De technisch-administratieve organisatie van ketenpartijen zoals scholen hoeft niet gelijk op te lopen met andere organisatorische structuren zoals bijvoorbeeld BRIN. Scholen moeten zelf in staat zijn om te bepalen op welk technisch aanleverpunt bepaalde berichten afgeleverd moeten worden, en welke identificerende kenmerken er vervolgens nodig zijn om vanaf het aanleverpunt de interne routering en verwerking van het bericht correct te laten verlopen.
Realiseert Een gezamenlijke basisinfrastructuur
Implicaties Er wordt een ketenserviceregister ingericht waar ketenpartijen met de juiste autorisaties hun eigen logistieke punten beheren. Dit kan per toepassing (verzuim, LAS, OSO, ECK) anders zijn. Het project richt een portaal in waar instellingen kunnen aangeven welke logistieke punten ze hanteren gekoppeld aan de nog te realiseren Basislijst Instellingen. Huidige separate lijstjes met aanleverpunten (DUO, OSO etc) worden hierin opgenomen.