Ketenpartijen bieden wederzijdse services

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Ontwerpkader
Stelling Zowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Gegevensuitwisseling in de keten
Realiseert Een gezamenlijke basisinfrastructuur
Implicaties Scholen (c.q. hun leveranciers) richten endpoints in waarlangs gegevens aan scholen geleverd kunnen worden. Per gegevensuitwisseling worden er afspraken gemaakt over de "choreografie": wie biedt welke service aan en wanneer.