Ketensamenwerkingen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een ketensamenwerking is een specifieke invulling van een ketenproces en daarbinnen ketenprocesstappen, waarbij er sprake is van een vorm van gegevensuitwisseling (interactie) tussen twee of meer ketenpartners ter ondersteuning van het afhandelen van het ketenproces cq de ketenprocesstap. Een ketensamenwerking kan dus als scope hebben een heel ketenproces of zelfs meerdere ketenprocessen, maar zal vaker een scope hebben van een of meerdere ketenprocesstappen binnen een bepaald ketenproces. Verplichte gegevensuitwisselingen met een overheidsinstantie (bijvoorbeeld de uitwisseling van onderwijsdeelnemers met ROD) zijn ook vormen van ketensamenwerkingen.

Voor bepaalde ketensamenwerkingen zijn in Edustandaard afspraken vastgelegd en worden ook daar beheerd. Voor een ketensamenwerking kunnen er bijvoorbeeld afspraken zijn gemaakt over dat bepaalde typen dienstverleners (bijvoorbeeld een leverancier van een administratiesysteem en een leverancier van een toetssysteem) in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke(n) (denk aan bijvoorbeeld een onderwijsaanbieder/onderwijsbestuur) met elkaar bepaalde persoonsgegevens uitwisselen voor een specifiek doel (bijvoorbeeld het kunnen afnemen van een toets). Als onderdeel van de ketensamenwerking maakt de verwerkingsverantwoordelijke deze opdracht aan leveranciers (verwerkers) expliciet. De verwerkers kunnen dit (wanneer relevant) ook van elkaar controleren.

Voorbeelden van ketensamenwerkingen[bewerken]

  • Logistiek Proces Doorstroomtoets po - de gegevensuitwisseling tussen LAS-leveranciers (leerlingadministratiesysteem) in het po en toetsleveranciers van de verplichte doorstroomtoets po. De uitwisseling betreft de interacties rondom deelnemers en resultaten.
  • Centrale Examens vo - Uitwisselingen ter ondersteuning van diverse processtappen in het ketenproces examinering in het kader van de centrale eindexamens in het vo.

Zie voor een overzicht van afspraken die voor bepaalde ketensamenwerkingen van toepassing zijn de ROSA pagina afspraken. Een deel van de afspraken is geregistreerd bij Edustandaard.