Ketensamenwerkingen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een ketensamenwerking is een specifieke invulling van een ketenproces, waarin sprake is van het afhandelen van minimaal een ketenprocesstap in de vorm van een interactie tussen twee of meer ketenpartners. Ketensamenwerking kan ook een heel ketenproces realiseren en zelfs meerdere ketenprocessen (of enkele ketenprocesstappen daarbinnen). Voor bepaalde ketensamenwerkingen zijn in Edustandaard afspraken (of liever gezegd afsprakenstelsels) vastgelegd en worden ook daar beheerd. Er is in een dergelijke ketensamenwerking afgesproken dat er bepaalde typen dienstverleners (een verwerker zoals bijv. een leverancier van een administratiesysteem en een leverancier van een digitaal toetssysteem) in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke(n) met elkaar bepaalde persoonsgegevens uitwisselen voor een specifiek doel. Binnen de ketensamenwerking maakt de verwerkingsverantwoordelijke (een onderwijsaanbieder/onderwijsbestuur) deze opdracht aan verwerkers expliciet. Zij kunnen dit (wanneer relevant) ook van elkaar controleren. De ketensamenwerking biedt de verwerkingsverantwoordelijke(n) transparantie door inzicht te geven over de verstrekte opdrachten.

Voorbeelden van ketensamenwerkingen[bewerken]

  • Logistiek Proces Eindtoets po - de gegevensuitwisseling tussen LAS-leveranciers (leerlingadministratiesysteem) in het po en toetsleveranciers van de verplichte eindtoets po (vanaf schooljaar 2023-2024 de Doorstroomtoets). De uitwisseling betreft de interacties rondom deelnemers en resultaten.
  • Centrale Examens vo - Uitwisselingen ter ondersteuning van diverse processtappen in het ketenproces examinering in het kader van de centrale eindexamens in het vo.

Zie voor een overzicht van afspraken die voor bepaalde ketensamenwerkingen van toepassing zijn de ROSA pagina afspraken of de website van Edustandaard.