Metadata opvragen (SRU)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoekenlink-Standaarden Metadata opvragen (SRU) (Standaard)
Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/sru/
Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang.

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO
  • Sector BVE
  • Sector HO

Toepassingsgebied

Educatieve Contentketen

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:

Voorzieningen

Applicaties die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe:

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

GegevenssoortGerelateerd KOI-begrip
Metadata educatieve contentToets (KOI)
Doel (KOI)
Inhoud
Niveau

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 7 juli 2017.

Ga naar het overzicht van standaarden.