NL-LOM

Uit ROSA Wiki
(Doorverwezen vanaf NL-LOM)
Ga naar: navigatie, zoekenlink-Standaarden NL-LOM (Standaard)
Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/nl-lom/
Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang.


Deze standaard wordt ontsloten via zowel Beschikbaar stellen en verzamelen metadata als Content packaging

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO
  • Sector BVE
  • Sector HO

Toepassingsgebied

Educatieve Contentketen

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:

Voorzieningen

Applicaties die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe: Edurep

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

GegevenssoortGerelateerd KOI-begrip
Metadata educatieve contentToets (KOI)
Doel (KOI)
Inhoud
Niveau

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 7 juli 2017.

Ga naar het overzicht van standaarden.