Niet bemoeien met interne aangelegenheden

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Afgeleid principe
Stelling Niet bemoeien met interne aangelegenheden, waar nodig transparantie bieden
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Gegevensuitwisseling in de keten
Rationale Projecten met belangrijke ketenaspecten raken ook de interne informatiehuishouding van ketenpartijen.
Realiseert Koppelen - niet kantelen
Implicaties Een keten(start)architectuur betreft het koppelvlak voor de gegevensuitwisseling tussen ketenpartijen. De wijze waarop ketenpartijen hun informatievoorziening inrichten om te voldoen aan de vanuit de keten gestelde eisen is aan de partijen zelf. In het kader van betrouwbaarheid kan het nodig zijn dat ketenpartijen inzage geven in de genomen beheersmaatregelen t.a.v. beveiliging. Ketenpartijen zullen zich bijvoorbeeld aantoonbaar aan doelbinding moeten houden.