OAI-PMH

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoekenlink-Standaarden OAI-PMH (Standaard)
Eenvoudig mechanisme voor de interoperabiliteit van repositories voor de uitwisseling van metadata.
Beheerder: Kennisnet
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/oai-pmh/
Deze afspraak is buiten de scope van ROSA. De standaard OAI-PMH binnen Edustandaard beperkt zich tot uitwisselen van onderzoeksmetadata. De standaard Beschikbaar stellen en verzamelen metadata maakt ook gebruik van OAI-PMH. Deze laatste wordt gebruikt binnen de educatieve contentketen en valt wèl binnen de scope van ROSA.

OAI-PMH is een internationale standaard waarvoor in Nederland enkele specifiekere invullingen zijn gemaakt. Binnen OAI-PMH worden andere formaten gebruikt, waarbij Dublin Core verplicht is.

Onderzoeksmetadataafspraken.png

Voor het uitwisselen van onderzoeksmetadata wordt een verzameling afspraken gebruikt. Naast OAI-PMH zijn dat: DIDL, MODS, Semantics en URN-NBN.

Werkingsgebied

  • Sector HO

Toepassingsgebied

harvesten respectievelijk beschikbaar stellen van metadata voor bibliografische materialen uit repositories voor onderzoeksmateriaal

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:


Voorzieningen

Applicaties die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe:

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

Er zijn geen gegevenssoorten beschreven

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 7 juli 2017.

Ga naar het overzicht van standaarden.