Ontwerpgebieden

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.
Toelichting: De structuur van de architectuurkaders is vastgesteld door de Architectuurraad op 2 februari 2023. De uitwerking in de wiki (navigatie, opbouw) op 6 juli 2023. De structuur en de pagina's worden stapsgewijs uitgewerkt.

Drivers en doelenArchitectuurprincipesOntwerpgebiedenOntwerpgebiedenIV-domeinenNav-Ontwerpgebieden.png

In ontwerpgebieden worden de architectuurprincipes geconcretiseerd in ontwerpprincipes en ontwerpkaders.

Ontwerpgebied GovernanceOntwerpgebied IBPOntwerpgebied InteroperabiliteitOntwerpgebied Digitale identiteitenOntwerpgebied M2M-interactieOntwerpgebied H2M-interactieOntwerpgebieden.png
Over deze afbeelding

Het ontwerpgebied IBP omvat principes en ontwerpkaders voor Informatiebeveiliging en Privacy. Het ontwerpgebied Interoperabiliteit omvat principes en ontwerpkaders gericht op interoperabiliteit op verschillende niveaus (technisch, semantisch, en proces), waarbij er vanuit gegaan mag worden dat randvoorwaarden op het gebied van IBP op orde zijn (daar zijn immers de principes en ontwerpkaders van het ontwerpgebied IBP op gericht). Het Ontwerpgebied Digitale identiteiten, vervolgens, omvat principes en ontwerpkaders voor het omgaan met digitale identiteiten vanuit het uitgangspunt dat kaders ten aanzien van Interoperabiliteit en IBP op orde zijn. De ontwerpgebieden M2M interactie en H2M interactie, ten slotte, omvatten de kaders gericht op mens-machine-(H2M) en machine-machine- (M2M) interactie, wederom vanuit de gedachte dat IBP, Interoperabiliteit en Digitale identiteiten goed geregeld zijn vanuit de kaders in de desbetreffende ontwerpgebieden.

De gedachte is dus steeds dat principes en ontwerpkaders in een ontwerpgebied zich kunnen richten op één specifiek aspect van ketensamenwerking, vanuit de wetenschap dat andere aspecten in de overeenkomstige ontwerpgebieden worden afgedekt. Alle ontwerpgebieden concretiseren de (relevante) Architectuurprincipes voor dat specifieke aspect. Elke ketensamenwerking zal op al deze gebieden moeten zorgen voor een goede inrichting in lijn met (de kaders uit) ROSA.