Persoonlijke digitale ruimte

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Afgeleid principe
Stelling Burgers krijgen een eigen 'digitale ruimte', waarmee zij inzicht en toegang kunnen krijgen tot de gegevens die over hen in het onderwijsveld zijn opgeslagen.
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Bovensectorale samenwerking
Rationale Vanuit de digitale ruimte ontstaat voor burgers een goed beeld welke gegevens over hen geregistreerd zijn bij welke organisaties/instellingen binnen het onderwijsdomein. Hiermee krijgen zij de regie over hun eigen gegevens en kunnen zij hun gegevens beter (her)gebruiken gedurende hun loopbaan en leven lang leren.
Realiseert Afnemer heeft inzage (NORA), De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens
Implicaties Er moeten afspraken gemaakt worden over de (standaard)wijze waarop gegevens uit de verschillende registraties ontsloten worden. Ontwikkelingen rondom UMA (user managed access) bieden hierbij kansen.