Serviceinformatie wordt samenhangend openbaar gemaakt

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Ontwerpkader
Stelling Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend openbaar gemaakt.
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Gegevensuitwisseling in de keten
Rationale Een serviceregister dat deze informatie bevat wordt geraadpleegd voor autorisatie en routering van service- en berichtenverkeer beheerd door de aanbieder van een service. Een geautomatiseerd uitwisselingsmechanisme wordt relevant als een groot aantal deelnemers tientallen verschillende M2M services met elkaar uitwisselen.
Realiseert Een gezamenlijke basisinfrastructuur
Implicaties Er wordt een gemeenschappelijk model opgezet voor een serviceregister