Gegevens bekijken: Begrippen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Begrippen

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 10 november 2022.

Een begrippenkader beschrijft een bepaald domein van de werkelijkheid (de ‘universe of discourse’). Voor wat betreft het ROSA Begrippenkader is dat het gehele onderwijsdomein, zowel de publiek/wettelijke kant (inschrijvingen, bekostiging, verzuim etc.) als het publiek/private deel (leermiddelen, toetsen etc.). Die beschrijving geschiedt door middel van de binnen het gekozen domein gehanteerde begrippen en hun relaties tot elkaar. Doel is dat de actoren binnen het domein elkaar begrijpen en één taal spreken. Het begrippenkader wordt in eerste instantie opgesteld voor gebruik door mensen en niet direct voor machine-to-machine-doeleinden. Een begrippenkader biedt een uniforme “analistentaal” enerzijds en anderzijds is dit het startpunt bij het opstellen van modellen, specificaties etc. van begrippen waarover reeds eerder nagedacht is en waarover consensus bestaat om die uiteindelijk toe te passen in digitale gegevensuitwisselingen. Waarbij overigens altijd ruimte moet zijn voor uitbreiding en contextspecifieke invulling.

Het ROSA Begrippenkader bevat drie typen begrippen:
  • Domeinbegrippen: Begrippen die worden gebruikt om het beschouwde domein te beschrijven: begrippen die de inhoud vormen van onze communicatie. Je zou kunnen zeggen dat het begrippen zijn die gaan over het WAT: dat wat we met elkaar uitwisselen cq waar we over “praten”
  • GIV-begrippen: Begrippen gericht op het inrichten van de gemeenschappelijke informatievoorziening (giv). Met andere woorden, begrippen die gaan over het HOE: hoe wisselen we met elkaar uit; denk aan begrippen in relatie tot beveiliging, toegang, m2m-gegevensuitwisseling, mandatering etc. 
  • Architectuurbegrippen: Begrippen die architectuurmodellen toelichten.

De begrippen worden beschreven volgens een vast sjabloon in een vocabulaire. De opzet is in lijn met het Metamodel voor Informatiemodellering (MIM, ontwikkeld door Kadaster, VNG-realisatie en Geonovum en omarmd door de NORA), wat dient als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen, zodat die informatiemodellen en de daarop gebaseerde afspraken voor gegevensuitwisseling meer compatibel worden. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. Deze werkwijze wordt bijvoorbeeld in de AMIGO-aanpak al toegepast.

Alfabetische opsomming

Om te bladeren in het ROSA Begrippenkader zie de pagina Alfabetisch overzicht ROSA Begrippenkader

Zoeken

Zoek naar begrippen met zoektermen en/of filter de gevonden begrippen met behulp van de filteropties. Beschikbare filters: specifiek voor werkingsgebied (begrippen die alleen in dit deel van de onderwijssector worden gebruikt), van toepassing in werkingsgebied (alle begrippen die in dit deel van de onderwijssector worden gebruikt), domein (verzameling samenhangende ketenprocessen), context (onderwerp of beschouwingsgebied binnen het domein), begrippenset (verzameling begrippen voor een bepaalde toepassing) en status (redactionele status van het begrip). Voor meer informatie over de gebruikte filters en filterwaarden zie de pagina Spelregels ROSA-begrippen.

Zoekterm:
Specifiek voor werkingsgebied:

Hieronder worden maximaal 200 resultaten weergegeven in het bereik #1 tot #200.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.