Spelregels Ketendomein

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 10 november 2022.

Spelregels voor Ketendomeinen[bewerken]

  • Definitie en toelichting van het begrip Ketendomein op de wiki-pagina is identiek aan de inhoud van het ROSA Begrippenkader.
  • Aanduiding van een Ketendomein bestaat uit een zelfstandig naamwoord met de toevoeging “<voorzetsel> (van, aan) het onderwijs”.

Toegestane attributen[bewerken]

Aanduiding[bewerken]

Attribuut : Naam
Omschrijving De aanduiding van het ketendomein
Toelichting Aanduiding Ketendomeinen bestaat uit een zelfstandig naamwoord met de toevoeging “<voorzetsel> (van, aan) het onderwijs”
Voorbeelden Organisatie van het onderwijs, Deelname aan het onderwijs
Kardinaliteit 1..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Main onder Name.
Attribuut : Alternatieve zoekterm
Omschrijving Een ketendomein kan aanvullende zoektermen hebben. Deze zijn normaal niet zichtbaar, maar leiden wel tot het betreffende ketendomein als er naar wordt gezocht.
Toelichting Dit attribuut is alleen bedoeld om het zoeken binnen ROSA te verbeteren.
Voorbeelden Leermiddelen -> Inhoud van het onderwijs;
Kardinaliteit; 0..*
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties

Betekenis[bewerken]

Attribuut : Beschrijving
Omschrijving Beschrijving van het ketendomein
Toelichting Beschrijving is beperkt tot 1 tot 2 zinnen. Is meer informatie gewenst dan opnemen in toelichting.
Voorbeelden Alle ketenprocessen die ondersteunend zijn aan de organisatie van het onderwijs. (beschrijving van Organisatie van het onderwijs)
Kardinaliteit 1..1
Verwerken in Archi; In te vullen in de sectie Main onder Documentation;

Attribuut : Type

Omschrijving

Object/ modelentiteit in het ROSA metamodel (https://rosa2.wikixl.nl/index.php/ROSA_metamodel)
Toelichting Ketendomein is een modelentiteit in het ROSA Metamodel. Door dit als attribuut expliciet op te nemen bij de beschrijving wordt die samenhang voor de gebruiker meteen duidelijk. Bovendien wordt dit attribuut gebruikt bij het kunnen samenstellen van views en pagina's.
Voorbeelden Ketendomein
Kardinaliteit 1..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties
Attribuut : Toelichting
Omschrijving Nadere invulling van de inhoud van het ketendomein
Toelichting Opsomming op hoofdlijnen van de ketenprocessen die onder het ketendomein vallen
Voorbeelden Met organisatie wordt bedoeld het oprichten en inrichten van de organisatiestructuur van een onderwijsinstelling (bestuur, onderwijsaanbieders, onderwijslocatiegebruik), zorgen voor financiering, het regelen van erkenningen, het kenbaar maken van het onderwijsaanbod, zorgen voor de personele bezetting, verantwoorden etc. .
Kardinaliteit 0..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties

Gebruik[bewerken]

Attribuut : Relatie met modelentiteit
Omschrijving Aanduiding van het object uit een specifiek referentiemodel waaraan dit begrip betekenis geeft (een relatie mee heeft).
Toelichting Op basis van het metamodel van de ROSA kunnen relaties gelegd worden tussen verschillende soorten items (modelelementen). Ketendomeinen worden in ieder geval gebruikt voor de indeling van Ketenprocessen en Ketenvoorzieningen en hebben daar een relatie mee.
Voorbeelden Ketendomein “Uitvoering van het onderwijs” heeft relatie met de ketenprocessen Toetsen, Examineren, Oefenen etc.
Kardinaliteit 0..*
Verwerken in Archi Via relaties zichtbaar maken in de modellen

Herkomst [bewerken]

nvt

Redactionele status [bewerken]

Attribuut : Datum laatste wijziging

Omschrijving

Datum waarop de laatste wijziging van een of meer van de attributen van dit begrip is aangepast.
Toelichting DD-MM-JJ (dit is de afgesproken schrijfwijze voor datums)
Voorbeelden 12-07-2022
Kardinaliteit 0..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties
Attribuut : Beschrijving laatste wijziging
Omschrijving Inhoudelijke beschrijving van deze laatste wijziging en/of redactionele vragen
Toelichting Ook als de informatie gereviewd is en goed bevonden, kan dit hier vermeld worden.
Voorbeelden
Kardinaliteit 0..1
Verwerken in Archi In te vullen in de sectie Properties