Terugdringen administratieve lasten

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Doel
Stelling Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Bovensectorale samenwerking
Rationale De overheid, de maatschappij en het onderwijs zelf vragen van scholen en andere ketenpartijen om gegevens te verzamelen, te registreren en ter beschikking te stellen. Deze gegevens worden gebruikt bij de begeleiding van de onderwijsvolger, voor horizontale en verticale verantwoording, en voor beleid en interne organisatie. Veel gegevens worden op verschillende plaatsen in de onderwijsketen bijgehouden. Dit leidt tot onnodige administratieve lasten.
Implicaties Meer hergebruik van gegevens die binnen het onderwijsdomein al bekend zijn; betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding.
Wordt gerealiseerd door Digitaal doen we het zo, Een gemeenschappelijk IAA-stelsel, Eenmalige registratie meervoudig gebruik, Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding, Koppelen - niet kantelen