Thema's

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Doel van de thema's

Een thema geeft overzicht over de ontwikkelingen op een deel van de ketenarchitectuur. Op basis hiervan:

  • kan de Architectuurraad van Edustandaard advies uitbrengen aan de Standaardisatieraad en aan ketenprojecten rondom het gebruik en beheer van de architectuurcomponenten.
  • kan geput worden uit reeds geïnventariseerde afspraken, ontwerpkaders en methodieken voor ondersteuning in nieuwe ontwikkelingen. Daarmee wordt het hergebruik bevorderd.
  • kan de doorontwikkeling van afspraken en voorzieningen geleid worden naar betere aansluiting op elkaar binnen de ketens.

De thema's

Ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs zijn gegroepeerd in thema's:

ExaminerenToetsenOefenen
Examineren, toetsen en oefenen zijn belangrijke onderdelen van het leerproces. Deze processen worden in toenemende mate digitaal ondersteund. Er zijn bijzonder veel ontwikkelingen op het gebied van de (digitale) ondersteuning van deze processen, en op het inpassen van deze processen in het leerproces zelf.
Semantisch landschap
Het onderwijsveld bestaat uit autonome sectoren met elk een eigen jargon. Binnen en tussen die sectoren bestaan diverse processen waar partijen gegevens met elkaar uitwisselen. Om die uitwisseling effectief te laten zijn, zijn onderlinge afspraken nodig waaronder afspraken over wat we bedoelen met begrippen en termen.
Identiteiten authenticatie en autorisatie
Bij het uitwisselen van informatie binnen de onderwijsketen spelen steeds twee belangrijke vragen: a) met wie dient de informatie te worden uitgewisseld? en b) over wie gaat de informatie?. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zijn afspraken over de identiteiten van betrokken partijen nodig.
Open data
Relevante gegevens over onderwijsinstellingen en opleidingen moeten openbaar, goed vindbaar, vergelijkbaar en bruikbaar zijn. Met andere woorden: het onderwijs moet transparant zijn. Ouders en onderwijsvolgers kunnen zo een school kiezen die bij hen past. Onderwijsinstellingen kunnen hun prestaties onderling vergelijken en daardoor verbeteren.
Veilige en betrouwbare onderwijsketen
Binnen het onderwijs vervult ict een belangrijke rol. Op verschillende manieren wordt gebruik gemaakt van ict-dienstverlening voor onderwijskundige of onderwijsondersteunende doeleinden. De aard en inhoud van deze ict-dienstverlening kunnen onderling sterk verschillen, maar zij hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevensbewerking cruciaal is.