Toets (KOI)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Standaardisatieraad, op 21 mei 2015.
Toelichting: In de bijeenkomst van de Standaardisatieraad van 21 mei 2015 is KOI v1.1 goedgekeurd

Definitie

Een Toets is afgestemd op een Leereenheid, en kan, wanneer het wordt ingezet bij een Onderwijsactiviteit, gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (Bron: Kernmodel Onderwijsinformatie)

Toelichting

Een leereenheid omvat de inhoud van een toets en een beoogd te meten doel (verwerven van kennis, vaardigheid en/of doel). De toets is bedoeld voor bepaalde onderwijsvolgers binnen een bepaald spectrum van niveaus. Het resultaat zegt iets over het gemeten niveau in relatie tot de behandelde inhouden en het beoogde doel.

Voorbeeld

‘assessment', 'formatie toets', 'summatieve toets', '(schriftelijk) (staats) examen', 'adaptieve toets'

Gerelateerd aan Toets (KOI)

Gegevenssoort

KOI-begrip


Contextdiagram

Dit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.

Gerelateerde standaarden

StandaardBeschrijving
Beschikbaar stellen en verzamelen metadataEducatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld.
Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSAHet doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen.
Content Prijs Informatie (CPI)Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.
Content packagingWebbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt.
Dutch Exam Profile (DEP)Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdracht van het ministerie van OCW door het College voor Toetsen en Examineren (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet is bedoeld voor de afname van digitale centrale examens en toetsen die onder verantwoordelijkheid van het CvTE vallen.
ECK Distributie en toegangOplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.
Metadata opvragen (SRU)Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository.
NL-LOMMetadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.
UWLRUitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school.
Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid van toetsmateriaal kunnen toetsbanken worden ontsloten. Deze afspraak is het Nederlandse profiel (NLQTI) van de internationale standaard IMS-QTI.
Unieke persistente identifier (UPI)Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen.