Uitschrijving definitief maken (zonder diploma)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Uitschrijving definitief maken (zonder diploma) (Bedrijfsproces)

Onderdeel van ketenproces: Aanmelden en inschrijven

Het proces van uitschrijven verschilt per sector. In het funderend onderwijs hebben de instellingen een zorgplicht voor leerlingen, waardoor de uitschrijving aan wettelijke regels is gebonden. Ook de gemeente heeft hier in het kader van de handhaving van de leerplicht een belangrijke rol. Uitschrijving kan zowel door ouder/leerling als door instelling (bijv. bij verwijdering) worden geïnitieerd.Bij diplomering volgt in de regel automatisch uitschrijving (behalve als er sprake is van tweede opleidingen). Bij beëindiging van een opleiding in het voortgezet, middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs kan uitschrijving zowel door de leerling/student als door de instelling plaatsvinden. Afschriften van de uitschrijving worden op basis van wettelijke voorschriften verzonden aan gemeenten(RMC's), DUO (in kader van bekostiging) en andere partijen (o.a. inspectie).

Processen in.png Vanuit proces(sen)

Uitvoerder.png Uitvoerder