Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoekenlink-Standaarden Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) (Standaard)
Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid van toetsmateriaal kunnen toetsbanken worden ontsloten. Deze afspraak is het Nederlandse profiel (NLQTI) van de internationale standaard IMS-QTI.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/nlqti/
NLQTI wordt op dit moment niet doorontwikkeld; Dutch Exam Profile (DEP) wel. Beiden zijn toepassingsprofielen van IMS QTI (Question & Test Interoperability).

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO
  • Sector BVE
  • Sector HO

Toepassingsgebied

Ontwikkelen en afnemen van digitale toetsen

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:

Voorzieningen

Applicaties die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe: Facet

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

GegevenssoortGerelateerd KOI-begrip
AfnameresponsToets (KOI)
Onderwijsactiviteit
ToetsToets (KOI)

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 7 juli 2017.

Ga naar het overzicht van standaarden.