Verschillenanalyse Sectorale Referentiearchitecturen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een onderdeel van de ROSA revisie is om de samenhang met de verschillende sectorale referentiearchitecturen (SRA’s) binnen de onderwijsketen te waarborgen. Iedere sector binnen het onderwijs is vertegenwoordigd. Het PO en VO hebben als referentiearchitectuur de FORA, het MBO heeft de MORA en het HO heeft de HORA. De SRA’s zijn allemaal referentiearchitecturen gericht op de Enterprise Architectuur van onderwijsinstellingen. De ROSA is als ketenreferentiearchitectuur overkoepelend en moet aanhakingspunten bieden voor alle SRA’s. Om deze aanhakingspunten te vinden, waarover afstemming zal moeten gaan plaatsvinden, is een alomvattende verschillenanalyse gemaakt. Met de verschillenanalyse zijn we tot inzichten gekomen door te kijken naar vergelijkbare dimensies van de architectuurbeschrijvingen . De inzichten uit deze inventarisaties, kunnen worden gebruikt als input voor de vormgeving van de gereviseerde versie van de ROSA. Ook kunnen de SRA’s op basis van de geïdentificeerde verschillen toewerken naar meer harmonisatie van architectuurmodellen.

Bent u geïnteresseerd in de verschillenanalyse? Vraag dan het document op bij.....

Doel[bewerken]

Het doel van de inventarisaties en verschillenanalyse is om een complete lijst met verschillen op te stellen, die de basis vormt voor een discussie om de SRA’s meer op elkaar en op de ROSA af te stemmen. Uit de eerdere verkenning bleek dat de SRA’s op bepaalde vlakken verschillende modelleerkeuzes hebben gemaakt. Hierdoor kan de ROSA niet naadloos aansluiten op alle SRA’s tegelijkertijd. Wanneer er meer afstemming is bereikt, kan de ROSA revisie zich verhouden tot een algemeen afgestemd metamodel van de SRA’s.

Achtergrond Verschillenanalyse[bewerken]

Een raakvlak herkennen wij wanneer verschillende viewpoints met hoge waarschijnlijkheid betrekking hebben op een vergelijkbaar concern. Het beschrijven van deze concerns is niet in scope van de revisie ROSA, maar het beschrijven van de samenhang van ROSA met SRA’s wel. Deze raakvlakken zijn de concrete voorbeelden van de samenhang op het gebied van semantiek en modelleerconventies die wij kunnen terugvinden in de architectuurbeschrijvingen van de verschillende SRA’s.

Voor ieder raakvlak hebben we voor de 3 vergelijkbare viewpoints uit de HORA, MORA en FORA gekeken naar alle elementen die daarin voorkomen. Vervolgens hebben in de contextdiagrammen van deze elementen gekeken om te kijken met welke andere elementen er een directe verbinding bestaat. Zo krijgen we ook een idee hoe het gedeelte van het metamodel dat bij het viewpoint hoort, in relatie staat met het grotere geheel. Hierna hebben we deze 3 modellen met elkaar vergeleken en opgenomen in deze verschillenanalyse.

Views en Viewpoints[bewerken]

Een Architecture Description (AD) is volgens ISO42010 ; een werkproduct dat gebruikt wordt om de architectuur van een System-of-Interest (SoI) te beschrijven. Zoals te zien in de onderstaande afbeelding, bestaat een AD onder andere uit views en viewpoints. Een viewpoint bepaalt conventies voor hoe de architectuur in views beschreven mag worden. Conventies met betrekking tot een architectuurmodel, kunnen bijvoorbeeld worden beschreven in de vorm van een metamodel. Een architectuur metamodel maakt daarom onderdeel uit van een viewpoint.

Schematische weergave van views en viewpoints volgens ISO42010

Door de bril van ISO42010 kijken we naar de SRA’s als AD’s met de onderwijsinstelling als System-of-Interest. De SRA’s bevatten vele verschillende views met betrekking tot de architectuur van een onderwijsinstelling. Meerdere views worden vaak samengesteld op basis van hetzelfde viewpoint. Om de vergelijking tussen SRA’s zo alomvattend mogelijk te kunnen maken, is er daarom gekeken naar de viewpoints. Deze viewpoints zijn trouwens niet in alle SRA’s volledig beschreven, dus een deel van dit werk hebben wij zelf gedaan. Om een beeld te krijgen van de conventies binnen de viewpoints, hebben we gekeken naar metamodellen en de beschrijvende teksten binnen de SRA’s. Ook zijn we een stap dieper gegaan door in de contextdiagrammen te kijken naar alle elementen die in relatie staan met de elementen die voorkomen in een viewpoint.