Werkgroep Linked Data

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Binnen het OCW stelsel worden veel data uitgewisseld. Voor het beschikbaarstellen van open data is het gewenst dit in de vorm van linked data te doen. Iedere organisatie kan dit zelf doen maar er zijn afspraken nodig om de vindbaarheid van gegevens te kunnen borgen. De meerwaarde van linked data ontstaat pas als gegevens van andere organisaties hergebruikt kunnen worden. De laatste 2 jaar hebben binnen het onderwijsdomein een aantal organisaties linked datapilots uitgevoerd. OCW is voornemens een onderzoek te starten dat moet aangeven op welke wijze deze initiatieven elkaar kunnen versterken.

Doelstelling

Doelstelling is om gezamenlijk afspraken te maken over het gegevenslandschap. Binnen het onderwijsdomein zijn al afspraken gemaakt over het KOI model. Internationaal wordt in IMS verband langzaam toegewerkt naar modellen om gegevens te ordenen die nodig zijn om onderwijs te verzorgen. Er is een gemeenschappelijk objectmodel. Op dit objectmodel kunnen linked data initiatieven geplot worden. De volgende stap is er voor te zorgen dat de initiatieven op elkaar sluiten. Zodat informatievragen van gebruikers op een eenvoudige en consistente wijze worden afgehandeld.

Doelstelling onderzoek

Het onderzoek heeft als doel om adviezen te verstrekken voor het opstellen van een referentie ontologie en ontwerpkaders voor gebruik van linked data.

Hierbij wordt gekeken naar de oplossingsrichtingen die zijn gekozen door:

  • DUO (RIO, gegevenswoordenboek, aansluiting op wetgeving)
  • Kennisnet (KOI model)
  • SBB (kwalificatiestructuur)
  • SURF (Open badges)
  • SLO (talrijke begrippensets voor PO/VO waaronder de kernprogramma's, werkvormen, leerstijlen)

Onderzocht wordt wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de oplossingsrichtingen zijn. Op basis hiervan wordt gekeken wat er voor nodig is om de oplossingsrichtingen op elkaar te laten aansluiten. Rekening houdend met toekomstige IMS ontwikkelingen. Tevens wordt onderzocht wordt op welke wijze het objectmodel van de gewenste situatie uitgewerkt kan worden tot een referentieontologie. Die de gegevensmodellen en datasets van onderwijsactoren met elkaar kan verbinden. Het resultaat van dit onderzoek zijn adviezen voor:

  1. Referentieontology
  2. Ontwerpeisen voor gebruik linked data

De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt om kaders te stellen ten aanzien van gebruik van linked data. Deze kaders moeten leiden tot een semantisch vlak dat:

  • Helpt bij het realiseren van het open data beleid van OCW;
  • De relatie legt tussen gegevens en wetgeving.

Dit is zeer wenselijk om te voldoen aan de eisen van de AVG.


Zie ook