Werkgroep Modularisering

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Nieuwe wensen en eisen rondom de uitwisseling van leerresultaten en persoonsgegevens vragen om de realisatie van een nieuwe ontwikkel- en beheersstructuur voor het afsprakenstelsel rond de uitwisseling van deze gegevens. De Werkgroep Modularisering heeft als doel randvoorwaarden te verbeteren t.b.v. de doorontwikkeling van de uitwisseling van persoonsgegevens en resultaten, door verschillende afspraken en standaarden op dit gebied te ontvlechten en op te delen in logisch samenhangende, herbruikbare componenten.

Inhoudelijk trekkers van de werkgroep zijn:

  • Marc Fleischeuers, ICT-architect, Kennisnet
  • Remco de Boer, Informatiearchitect, Bureau Edustandaard / Kennisnet

Zie ook

  • Oplegger bij projectvoorstel verbeteren randvoorwaarden t.b.v. doorontwikkeling uitwisseling persoonsgegevens en resultaten, 24 januari 2019, Memo van Bureau Edustandaard aan Standaardisatieraad.
  • Projectvoorstel Verbeteren randvoorwaarden tbv doorontwikkeling uitwisseling persoonsgegevens en resultaten, versie 0.9, 21 januari 2019, Bureau Edustandaard.