Werkvoorraadoverzicht

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Laatste Werkvoorraadversie[bewerken]

Werkvoorraad 2024-04-09

Over deze werkvoorraadversie:
Datum 2024-04-09
Terug naar WerkvoorraadoverzichtWerkvoorraad export[bewerken]

Issue Type Custom field (ROSA Epic #) Issue key Component/s Component/s Summary Description Custom field (Priority levels 5-1) Custom field (Size) Custom field (Target start) Custom field (Target end)
Epic 001-a ROSA-27 Architectuurkaders ; Uitwerken architectuurkaders: ontwerpgebied Digitale identiteiten Uitwerken van het ontwerpgebied Digitale identiteiten (ontwerpprincipes, ontwerpkaders) in relatie tot de bovenliggende architectuurprincipes en tot de relevante IV-domeinen. Uitwerking samen met de Edustandaard werkgroep Toegang. 1 XXL 01/Dec/2022 01:00:00 30/Jun/2024 02:00:00
Epic 001-b ROSA-142 Architectuurkaders ; Uitwerken architectuurkaders: ontwerpgebied IBP Uitwerken van het ontwerpgebied IBP (ontwerpprincipes, ontwerpkaders) in relatie tot de bovenliggende architectuurprincipes en tot de relevante IV-domeinen. Uitwerking samen met de Edustandaard werkgroepen IBP en UBV. 1 XXL 02/Jan/2023 01:00:00 28/Jun/2024 02:00:00
Epic 001-c ROSA-146 Architectuurkaders ; Uitwerken architectuurkaders: ontwerpgebied Interoperabiliteit Uitwerken van het ontwerpgebied Interoperabiliteit (ontwerpprincipes, ontwerpkaders) in relatie tot de bovenliggende architectuurprincipes en tot de relevante IV-domeinen. Uitwerking samen met onder andere de werkgroep Edukoppeling van Edustandaard. 1 XXL 08/Jan/2024 01:00:00 30/Aug/2024 02:00:00
Epic 001-d ROSA-148 Architectuurkaders ; Uitwerken architectuurkaders: ontwerpgebied Governance Uitwerken van het ontwerpgebied Governance (ontwerpprincipes, ontwerpkaders) in relatie tot de bovenliggende architectuurprincipes en tot de relevante IV-domeinen. 3 XL 03/Jun/2024 02:00:00 31/Dec/2024 01:00:00
Epic 001-e ROSA-150 Architectuurkaders ; Uitwerken architectuurkaders: drivers en doelen De doelen in de architectuurkaders zijn afgeleid van de NORA kwaliteitsdoelen aangevuld met doelen die afgeleid zijn uit de Onderwijswaardenwijzer. Dit onderdeel is voorlopig als compleet genoeg beschouwd. Wat in sommige gevallen ontbreekt is een nadere uitwerking van de beschrijving en de attributen. De drivers in de architectuurkaders die nu zijn opgenomen is een eerste selectie die uit de voorgaande ROSA en uit de uitwerking van de ontwerpgebieden zijn voorgekomen. Deze selectie dient aangevuld te worden met andere voor het onderwijs relevante drivers en daarnaast moeten de omschrijvingen nader worden uitgewerkt. 2 XL 01/Jul/2024 02:00:00 31/Dec/2024 01:00:00
Epic 007 ROSA-32 Onderwijssemantiek ; Toevoegen begrippen mbo-curriculum en BPV aan ROSA Begrippenkader SBB gaat de begrippen uit de kwalificatiestructuur mbo en de BPV aanleveren conform het sjabloon van het ROSA Begrippenkader. 3 M 04/Nov/2022 01:00:00 30/Sep/2024 02:00:00
Epic 010 ROSA-37 Ketenprocessen ; Ketenprocesmodel Toetsen en examineren finaliseren Verder uitwerken van ketenprocessen toetsen en examineren. Platen verder vormgeven, begeleidende teksten schrijven. Afstemmen met HORA, MORA en FORA en aanpassingen nav afstemming doorvoeren. 1 XL 01/Feb/2023 01:00:00 26/Jan/2024 01:00:00
Epic 011 ROSA-38 Ketenprocessen ; Ketenprocesmodel Toepassen leermiddelen completeren en afstemmen Verder uitwerken van ketenprocessen leermiddelen conform de opzet die voor ketenprocesmodellen is gekozen dat wil zeggen opstellen van 4 views (in context, in detail, per rol, referentiecomponenten) en verder begeleidende teksten schrijven. Afstemmen met HORA, MORA en FORA en aanpassingen nav afstemming doorvoeren. 2 L 14/Apr/2023 02:00:00 30/Apr/2024 02:00:00
Epic 015 ROSA-43 IV-domeinen ; IV-domein pagina Inrichten IBP-maatregelen uitwerken Samen met werkgroep IBP model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en navigatie aanpassen conform de opzet van toepassingspatronen. 3 XL 01/Mar/2023 01:00:00 28/Jun/2024 02:00:00
Epic 016 ROSA-47 IV-domeinen ; IV-domein pagina Inrichten IAM uitwerken Samen met Edustandaard werkgroep Toegang dit IV-domein verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en de navigatie aanpassen. 1 XL 31/Jan/2023 01:00:00 28/Jun/2024 02:00:00
Epic 017 ROSA-51 IV-domeinen ; IV-domein pagina Inrichten Gegevensinteractie uitwerken Samen met onder andere Edustandaard werkgroep Edukoppeling model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en navigatie aanpassen. 2 XL 25/Sep/2023 02:00:00 28/Jun/2024 02:00:00
Epic 022 ROSA-64 Afspraken ; Overzicht afspraken uitwerken in de ROSA Alle afspraken die binnen Edustandaard worden beheerd zijn reeds in de ROSA opgenomen (https://rosa.wikixl.nl/index.php/Afspraken). Er is echter ook behoefte aan afspraken in dit overzicht op te nemen die niet binnen Edustandaard worden beheerd maar wel relevant zijn voor ketensamenwerkingen, voorzieningen etc. Hiervoor een voorstel uitwerken (selectiecriteria, hoe beschrijven we deze etc.) incl. een voorstel ook voor hoe we deze afspraken relateren aan andere ROSA-onderdelen. 2 XL 14/Nov/2023 01:00:00 31/May/2024 02:00:00
Epic 023 ROSA-67 Ketensamenwerkingen ; Ketensamenwerkingen verder uitwerken De huidige uitwerking ([[1] ketensamenwerkingen]) voldoet voorlopig maar zal uitgebreid moeten worden met een overzicht van relevante ketensamenwerkingen en de daarbij horende afspraken(stelsels). Relatie tot afsprakenstelsel en ketensamenwerking in uitleg opnemen. 3 M 16/Jan/2023 01:00:00 30/Sep/2024 02:00:00
Epic 025 ROSA-73 Toepassingspatronen ; Toepassingspatroon Gegevensuitwisseling met serviceregister aanpassen (view en tekst) Modeluitwerking en begeleidende tekst aanpassen. 4 L ; ;
Epic 027 ROSA-77 Toepassingspatronen ; Toepassingpatroon SSI uitwerken SSI is in de HOSA opgenomen als veelbelovend patroon voor regie op gegevens in het ho. Ook in de werkgroep Toegang is dit onderkend. Opname van een uitwerking van dit patroon in de ROSA is gewenst vanwege mogelijke doorwerking in andere onderwijsdomeinen. 1 XL 27/Feb/2023 01:00:00 29/Mar/2024 01:00:00
Epic 028 ROSA-79 Ketenprocessen ; Spelregels voor ketenprocessen opstellen Spelregels opstellen voor ketenprocessen, ketenprocesstappen en ketenprocesmodellen en deze publiceren bij ROSA Beheer. 3 M 04/Sep/2023 02:00:00 02/Apr/2024 02:00:00
Epic 029 ROSA-63 Toepassingspatronen ; Uitleg over toepassingspatronen en de uitwerkingen Uitleg geven op de landingspagina wat toepassingspatronen zijn, waarom we ze opnemen (zie ook metamodel) en welke patroonuitwerkingen we onderkennen. 3 M 12/Jan/2023 01:00:00 29/Mar/2024 01:00:00
Epic 032 ROSA-113 Onderwijssemantiek ; ROSA conceptuele en gegevensmodellen publiceren Onder het kopje Onderwijssemantiek een landingspagina met daarop in ieder geval alle modellen die zijn gemaakt in en worden gebruikt bij AMIGO-ontwikkeltrajecten publiceren in een overzichtstabel, toelichting schrijven (wat verstaan we onder conceptuele en gegevensmodellen en waarom hebben we ze hier in de ROSA) en de conceptuele modellen en gegevensmodellen publiceren op aparte pagina's en documenteren. 2 L 09/Feb/2023 01:00:00 29/Feb/2024 01:00:00
Epic 033 ROSA-129 Afspraken Samenhang Overzicht en inzicht nationale en internationale architectuurontwikkelingen In de ROSA overzicht en inzicht bieden in architectuurontwikkelingen die relevant zijn voor het onderwijs, zowel in Nederland als internationaal. Hiervoor wordt aangesloten bij de ontwikkeling rondom [[2] EduXS] (SURF en Bureau Edustandaard) 3 L 20/Apr/2023 02:00:00 31/Mar/2024 01:00:00
Epic 034 ROSA-138 Ketenprocessen Ketensamenwerkingen Onderwijs volgen bij meerdere onderwijsaanbieders Uitwerken van nieuwe en/of arrangeren van bestaande ketenprocessen die een rol spelen bij het volgen van onderwijs bij meerdere onderwijsaanbieders en het behalen van (deel)resultaten daarbij met als doel om daar een referentie voor te creëren voor noodzakelijke uitwisselingen, (aanpassingen in) voorzieningen etc. 1 XL 29/Nov/2023 01:00:00 30/Sep/2024 02:00:00
Epic 035 ROSA-140 Ketenprocessen ; Opvolgen aan- en afwezigheid Ketenprocesmodel uitwerken voor het afhandelen van verschillende typen van verzuim als opvolging van de signalen uit de aan- en afwezigheidsregistratie van onderwijsdeelnemers. 3 M 26/Nov/2023 01:00:00 05/Jun/2024 02:00:00
Epic 036 ROSA-153 Ketenprocessen ; Resultaten uit het onderwijs Uitwerken van de ketenprocesmodel waarin administratie, het monitoren en het waarderen, via bijvoorbeeld certificeren, diplomeren, van zowel summatieve als formatieve leerresultaten centraal staat. Model in de breedte uitwerken, vervolgens bepalen welke elementen in het uiteindelijke model worden opgenomen. 1 XL 02/Apr/2024 02:00:00 19/Nov/2024 01:00:00

... meer resultaten

Archief[bewerken]

Toevoegen nieuwe werkvoorraadversie[bewerken]

Klik hier om een nieuwe werkvoorraadversie toe te voegen.