Werkvoorraadoverzicht

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Laatste Werkvoorraadversie[bewerken]

Werkvoorraad 2023-02-02

Over deze werkvoorraadversie:
Datum 2023-02-02
Terug naar WerkvoorraadoverzichtWerkvoorraad export[bewerken]

Issue Type Custom field (ROSA Epic #) Issue key Component/s Component/s Summary Description Custom field (Priority levels 5-1) Custom field (Size) Created Custom field (Target start) Custom field (Target end)
Epic 1 ROSA-27 Drivers en ontwerpgebieden ; Uitwerken ontwerpgebieden op basis van input uit werkgroepen Toegang, IBP en Gegevensuitwisseling Nieuwe opzet om doelen, principes en ontwerpkaders (voortkomend uit werkgroepen Toegang, Gegevensuitwisseling, IBP en wellicht ook Samenhang) te kunnen verwerken in de ROSA. Daarna daadwerkelijk de opzet verder invullen in samenwerking met o.a. de genoemde werkgroepen. 1 XXL 18/11/2022 14:14 ; 30/04/2023 02:00
Epic 2 ROSA-26 Drivers en ontwerpgebieden Navigatie, indeling, eenduidigheid Relateren opgeschoonde ontwerpgebieden aan bestaande modellen en andere architectuuruitwerkingen Ontwerpgebieden zullen qua inhoud en opzet veranderen als de input van werkgroepen Toegang, IBP en Gegevensuitwisseling wordt geïntegreerd in de ROSA. Daar waar er nu in de ROSA reeds relaties zijn gelegd naar bestaande onderdelen uit de ontwerpgebieden (doelen, principes, ontwerpkaders) zullen die nagelopen en aangepast moeten worden als die zijn gemuteerd. 1 L 18/11/2022 14:06 23/01/2023 01:00 30/04/2023 02:00
Epic 5 ROSA-30 ROSA begrippenkader ; Nieuw KOI model opstellen en KOI begrippen opnemen in ROSA Begrippenkader Met Redactieteam ROSA Begrippenkader opstellen van een nieuwe versie van het KOI en de KOI-objecten uit het model als begrippen opnemen in het ROSA Begrippenkader. Publiceren op de ROSA wiki valt onder Epic #032 1 L 18/11/2022 14:31 02/11/2022 01:00 31/01/2023 01:00
Epic 6 ROSA-31 ROSA begrippenkader ; Toevoegen begrippen curriculum SLO aan ROSA Begrippenkader SLO gaat de voor ROSA relevante begrippen uit de eigen intern vastgestelde begrippenlijst invoeren in het sjabloon van het ROSA Begrippenkader. 3 M 18/11/2022 14:36 04/11/2022 01:00 31/03/2023 02:00
Epic 7 ROSA-32 ROSA begrippenkader ; Toevoegen begrippen curriculum SBB aan ROSA Begrippenkader SBB gaat de begrippen uit de kwalificatiestructuur mbo en de BPV aanleveren conform het sjabloon van het ROSA Begrippenkader 3 M 18/11/2022 14:41 04/11/2022 01:00 28/02/2023 01:00
Epic 8 ROSA-33 Navigatie, indeling, eenduidigheid ROSA begrippenkader Objecten in ROSA modellen synchroniseren met Begrippenkader Relevante termen en objecten die in de ROSA worden gebruikt in modellen (en begeleidende teksten) moeten als begrip voorkomen in het Begrippenkader. Dit is een vervolg op een eerdere actie. Het is mogelijk dat een term wel al in het ROSA begrippenkader voorkomt, maar ook in een ROSA-onderdeel (model, sjabloon, tekstpagina in wiki) maar met verschillende omschrijvingen. Dit moet zoveel mogelijk rechtgetrokken cq aangepast worden. 2 XL 18/11/2022 14:47 20/01/2023 01:00 24/02/2023 01:00
Epic 9 ROSA-4 Ketenprocessen ; Ketenprocesmodel Aanmelden en inschrijven Uitwerken van de ketenprocessen aanmelden en inschrijven (en evt. aanpalende ketenprocessen). Processen en processtappen gemodelleerd en beschreven in Archi en wiki. Processtappen gekoppeld aan business objecten, voorzieningen en referentiecomponenten. Heeft afstemming en review plaatsgevonden dan kan het geheel gepubliceerd op de wiki 1 XL 19/10/2022 11:53 03/10/2022 02:00 31/03/2023 02:00
Epic 10 ROSA-37 Ketenprocessen ; Ketenprocesmodel Toetsen en examineren completeren en afstemmen Verder uitwerken van ketenprocessen toetsen en examineren. Platen verder vormgeven, begeleidende teksten schrijven. Afstemmen met HORA, MORA en FORA en aanpassingen nav afstemming doorvoeren. 2 XL 18/11/2022 15:58 ;
Epic 11 ROSA-38 Ketenprocessen ; Ketenprocesmodel Leermiddelen completeren en afstemmen Verder uitwerken van ketenprocessen leermiddelen. Platen verder vormgeven, begeleidende teksten schrijven. Afstemmen met HORA, MORA en FORA en aanpassingen nav afstemming doorvoeren. 2 XL 18/11/2022 16:03 ;
Epic 13 ROSA-39 ROSA begrippenkader ROSA Metamodel Metamodel objecten synchroniseren met ROSA begrippenkader Alle objecten van het metamodel zijn ook als begrip in het Begrippenkader opgenomen. NB deze actie is al eerder uitgevoerd, maar nog niet volledig en ook nog niet gereviewd. Uitvoering ligt bij Redactieteam ROSA Begrippenkader. 2 S 18/11/2022 16:10 ; 10/02/2023 01:00
Epic 15 ROSA-43 IV-domeinen ; IBP pagina afmaken (model, teksten, format) Samen met werkgroep IBP model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en  navigatie aanpassen conform de opzet van patronen. 3 XL 20/11/2022 12:56 ;
Epic 16 ROSA-47 IV-domeinen ; Toegang pagina afmaken (model, teksten, format) Samen met werkgroep Toegang model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en  navigatie aanpassen conform de opzet van patronen. 3 XL 20/11/2022 13:10 ;
Epic 17 ROSA-51 IV-domeinen ; Gegevensuitwisseling pagina afmaken (model, teksten, navigatie/format) Samen met werkgroep Edukoppeling model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en  navigatie aanpassen conform de opzet van patronen. 3 XL 20/11/2022 13:16 ;
Epic 18 ROSA-55 Gegevenssoorten ROSA begrippenkader Gegevenssoorten afstemmen op Begrippenkader Bepaalde gegevenssoorten hebben een sterke relatie met een begrip. In dat geval omschrijving/definities op elkaar afstemmen (dat kan zowel bij Gegevenssoorten als bij Begrippenkader). 1 L 20/11/2022 13:24 ; 28/02/2023 01:00
Epic 19 ROSA-57 Gegevenssoorten ; Gegevensoorten beschrijvingen completeren Sommige gegevenssoorten hebben nog geen beschrijving, die toevoegen. Samenhang met ROSA Epic 18. 2 M 20/11/2022 13:28 ; 10/02/2023 01:00
Epic 20 ROSA-59 Ketenvoorzieningen ; Opnemen van ho-ketenvoorzieningen Door QA-teamleden ho zijn mogelijke ho-voorzieningen voorgesteld. Degene die volgens Beheerteam passen in de ROSA uitwerken in sjabloon en aan QA-teamleden ho voorleggen ter review. Afstemmen over de andere voorgestelde voorzieningen (wel of niet opnemen). 4 M 20/11/2022 13:34 ; 28/02/2023 01:00
Epic 21 ROSA-18 Afspraken ; Opnemen van (links naar) afspraken in de ROSA Opnemen van afspraken in de ROSA te beginnen die beheerd worden door Edustandaard. Bekijken (met Bureau Edustandaard) hoe er dynamisch een link kan worden gelegd en er dus geen apart te beheren pagina in de ROSA nodig is. 1 XL 16/11/2022 15:04 16/12/2022 01:00 22/02/2023 01:00
Epic 22 ROSA-64 Afspraken ; Afspraken linken aan onderdelen in ROSA Als we een aanpak hebben voor het opnemen van afspraken in de ROSA, dan afspraken relateren aan andere onderdelen van de rosa. Dit zal een incrementele actie zijn. 3 XL 20/11/2022 13:51 14/12/2022 01:00 28/02/2023 01:00
Epic 23 ROSA-67 Ketensamenwerkingen ; Toelichting ketensamenwerkingen verder uitwerken Vraag is of de huidige uitwerking (https://rosa.wikixl.nl/index.php/Ketensamenwerkingen) voldoet voorlopig of dat we dit willen uitbreiden (en hoe dan). 2 M 20/11/2022 13:59 16/01/2023 01:00 28/02/2023 01:00
Epic 24 ROSA-69 Toepassingspatronen ; Toepassingspatronen aanpassen (paginaformat en navigatie) Toepassingspatronen via een landingspagina benaderen, format van de pagina aanpassen, evt. beschrijvingen aanpassen/verplaatsen. 3 M 20/11/2022 14:05 18/11/2022 01:00 31/03/2023 02:00
Epic 25 ROSA-73 Toepassingspatronen ; Toepassingspatroon Gegevensuitwisseling met serviceregister aanpassen (view en tekst) Modeluitwerking en begeleidende tekst aanpassen. 4 L 20/11/2022 15:21 ;
Epic 27 ROSA-77 Toepassingspatronen ; Toepassingpatroon SSI uitwerken SSI is in de HOSA opgenomen als veelbelovend patroon voor regie op gegevens. Ook in de werkgroep Toegang is dit onderkend. Opname van een uitwerking van dit patroon in de ROSA als eerst stap (gidsfunctie ROSA). 5 XL 20/11/2022 15:59 ;
Epic 28 ROSA-79 Ketenprocessen ; Beschrijvingen ketenprocessen aanpassen conform spelregels Beschrijvingen bij de ketenprocessen volgens afgesproken structuur maken. 3 M 20/11/2022 16:04 ; 28/02/2023 01:00
Epic 29 ROSA-63 Toepassingspatronen ; Uitleg over toepassingspatronen en de uitwerkingen Uitleg geven op de landingspagina wat toepassingspatronen zijn, waarom we ze opnemen (zie ook metamodel) en welke patroonuitwerkingen we onderkennen. 3 M 20/11/2022 13:47 12/12/2022 01:00 31/03/2023 02:00
Epic 30 ROSA-93 IV-domeinen ; Navigatie van IV-domeinen aanpassen Bij Toepassingspatronen hebben we er nu voor gekozen op een landingspagina eerst te tonen:https://rosa.wikixl.nl/index.php/Toepassingspatronen. Een zelfde opzet is ook voor IV-domeinen gewenst (QA-team besluit 23-11-2022) 2 M 30/11/2022 10:31 ; 28/02/2023 01:00
Epic 32 ROSA-113 ROSA begrippenkader ; Onderdeel Onderwijssemantiek in wiki realiseren Maken van het hoofdonderdeel Onderwijssemantiek. De 5 onderdelen daaronder zijn: ROSA Begrippenkader (zoekpagina), ROSA Begrippenkader (alfabetische lijst, deze is nu alleen via de zoekpagina te vinden), KOI model (model plus uitleg), ROSA Conceptuele modellen, ROSA Gegevensmodellen 1 M 07/02/2023 12:23 09/02/2023 01:00 31/03/2023 02:00

... meer resultaten

Archief[bewerken]

Toevoegen nieuwe werkvoorraadversie[bewerken]

Klik hier om een nieuwe werkvoorraadversie toe te voegen.